OSK80 Only : Register / Login 
 You are here : ท่องเที่ยวสไตล์พิศาล
ท่องเที่ยวสไตล์พิศาล

ท่องเที่ยวสไตล์พิศาล

ท่องเที่ยวสไตล์พิศาล เป็นการขับรถเที่ยวเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่สวยงามทั่วไทย(และต่างประเทศ)  โดยเน้นการเที่ยวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ภูเขา น้ำตก ถ้ำ ทะเล น้ำพุร้อน   ตลอดจนวัดต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ  การเที่ยวสไตล์พิศาลนี้ นอกจากจะเน้นความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสวยงามและเนื้อหาสาระของสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว  ยังเน้นถึงความปลอดภัย  ความสะอาดของสถานที่พักและร้านอาหารอร่อยๆราคาไม่แพง  เพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวที่ครบถ้วน อิ่มตา อิ่มใจ สบายกายและอิ่มอร่อยท้อง  ขณะเดียวกันก็จะให้ข้อมูลการเดินทาง  โดยบรรยายถึงลักษณะสภาพถนน  ทิวทัศน์และความปลอดภัยของสองข้างทาง  ตลอดจนพิกัดของแหล่งท่องเที่ยว  พิกัดของร้านอาหารอร่อยและเบอร์โทรศัพท์  เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจจะเที่ยวแต่ขาดข้อมูล  สามารถตามรอยการเที่ยวสไตล์พิศาลได้สะดวกขึ้น

                                                                                                พิศาล มโนลีหกุล

DnnForge - NewsArticles
28

 ขับรถเที่ยวพุทธมณฑล

     ท่องเที่ยวสไตล์พิศาลจะพาไปเที่ยว "พุทธมณฑล" ที่จังหวัดนครปฐม คงทราบกันดีว่าพุทธมณฑลโดนน้ำท่วมอย่างหนักเมื่อปลายปี2554 น้ำท่วมสูงเกินกว่า1เมตร ระบบไฟฟ้าซึ่งฝังใต้ดินเสียหายใช้การไม่ได้นานนับเดือน ทางเดินที่ปูด้วยอิฐก็หลุดออกมาโดยเฉพาะทางเดินบริเวณรอบองค์พระประธานเสียหายมาก ต้นไม้ขนาดเล็กที่ปลูกอยู่บริเวณพุทธมณฑลตายเกือบหมดเพราะจมอยู่ใต้น้ำนับเดือน หลังน้ำลดแล้ว รัฐบาลก็พยายามเร่งบูรณะ ซ่อมแซม ฟื้นฟูพุทธมณฑลให้กลับอยู่สภาพเดิมโดยเร็ว แต่เนื่องจากมีงบจำกัดเลยทำให้การซ่อมแซมฟื้นฟูพุทธมณฑลเป็นไปค่อนข้างช้า ในที่สุดประชาชนและบริษัทเอกชนก็ได้ช่วยกันบริจาคเงินซ่อมแซมพุทธมณฑลจนกลับมาสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณรอบองค์พระประธานได้รับการออกแบบปลูกต้นไม้และจัดสวนใหม่จนสวยงามยิ่งกว่าเดิมมากสมกับที่พุทธมณฑลเป็น "ศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนาโลก" ตามมติของที่ประชุมพุทธนานาชาติเมื่ิอวันที่20พฤษภาคม พ.ศ. 2548
     แนวคิดในการสร้างพุทธมณฑลมีมาตั้งแต่สมัยจอมพล ป. พิบูลย์สงครามเป็นนายกรัฐมนตรีในปีพ.ศ. 2498 โดยได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชไปทรงประกอบรัฐพิธีก่อฤกษ์พุทธมณฑล ณ บริเวณที่จะก่อสร้างพระพุทธรูปประธานพุทธมณฑล ที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แนวคิดในการก่อสร้างพุทธมณฑลก็เพื่อเป็นการจัดสร้างปูชนียสถานขึ้นเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระพุทธศาสนาเวียนมาบรรจบครบรอบ2,500ปี ซึ่งจะครบในวันวิสาขบูชาพ.ศ. 2500
     การก่อสร้างพุทธมณฑลเป็นไปอย่างเชื่องช้าเพราะงบประมาณจำกัด จนมาในสมัย พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ทหารและประชาชนร่วมกับทางรัฐบาลได้ช่วยกันสร้างพุทธมณฑลจนสำเร็จ
     วันที่ 22 มกราคม 2556 เราออกจากบ้านตั้งแช้าขับรถเข้าไปในพุทธมณฑลโดยจอดรถที่ที่จอดรถข้างองค์พระประธาน N13*46.552' E100*19.297'. จากนั้นก็เดินไปที่วิหารพุทธมณฑลซึ่งอยู่ใกล้ที่จอดรถ

 
ถ่ายจากทางเดินหน้าวิหารพุทธมณฑล
 
วิหารพุทธมณฑล เป็นอาคารชั้นเดียว สร้างแบบสถาปัตยกรรมไทยตามแบบวิหารของวัดราชาธิวาส ภายในปูด้วยหินอ่อน ประดิษฐานพระพุทธรูป25ศตวรรษขนาด2,500มม. สร้างเสร็จปี พ.ศ.2518
 
ถ่ายจากบนวิหารพุทธมณฑล

     จากวิหารพุทธมณฑล เราเดินผ่านที่จอดรถไปยังสวนหินที่อยู่ด้านหลังขององค์พระประธาน ซึ่งได้รับพระราชทานนามว่า "พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์" ต้นแแบบองค์พระประธานที่อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ออกแบบไว้สูง 2.15 เมตร แต่ต้องการให้มีความหมายจึงได้ขยายแบบออกไป เพื่อให้ได้ 2,500กระเบียด จึงต้องขยายออกไปอีก 7.5 เท่า เป็นความสูง 15.875 เมตร เริ่มสร้าง มิถุนายน 2523 สร้างเสร็จปี 2525

 
สวนหินสวยงามด้านหลังองค์พระประธาน
  
ถนนรอบองค์พระประธาน

ทางเดินรอบนอกรอบองค์พระประธาน ตอนเช้าจะมีคนมาเดิน-วิ่ง ออกกำลังเป็นประจำ

 
ทิวทัศน์ริมน้ำถ่ายจากถนนรอบองค์พระประธาน

ถนนในสวนพุทธมณฑล นักวิ่งจะมาวิ่งออกกำลังตอนเช้าๆกัน
 

 
สวนไผ่
 
บรรยากาศในสวน เหมาะสำหรับการวิ่งออกกำลังในตอนเช้า


 
ถนนในสวน

มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนถ่ายจากทางวิ่งในสวนป่าพุทธมณฑล
 
บรรยากาศร่มรื่นเหมาะสำหรับการออกกำลังในยามเช้า

     จากสวนป่าที่นักวิ่งชอบมาเดิน วิ่ง ออกกำลังตอนเช้าๆ เราก็ขับรถไปยังมหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนที่เห็นชัดมาแต่ไกล  มหาวิหารนี้เป็นสถาปัตยกรรมไทยรูปทรงจตุรมุข มีพระเจดีย์เก้ายอดตรงกลาง ภายในวิหารบรรจุพระไตรปิฎกหินอ่อน ขนาด 1.10คูณ 2.00 เมตรจำนวน 1,418 แผ่น มีภาพวาดพระพุทธประวัติอยู่ด้านบนโดยรอบ เริ่มสร้างปี 2532เสร็จปี 2541ค่าก่อสร้างประมาณ 200 ล้านบาท วัดปากน้ำและศิษย์เก่าหลวงพ่อสดช่วยกันบริจาค

 

 
มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน

พระไตรปิฎกหินอ่อน

 
ภายในมหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน


 
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญ

     จากมหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน เราก็ขับรถไปตำบลประสูติที่อยู่ไม่ไกลจากมหาวิหาร เราจอดรถริมถนนN 13* 46.753'  E 100* 19.074' แล้วเดินเข้าไปที่ตำบลประสูติซึ่งประดิษฐานรูปดอกบัวเจ็ดดอก แกะสลักหินเป็นรูปดอกบัวกำลังแย้มบาน ช่วงบนแกะสลักลายนูนรูปพระพุทธบาท กลางฝ่าพระบาทสลักชื่อแคว้นต่างๆเจ็ดแคว้นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสั่งสอนรวมเจ็ดแคว้นคือ กาสี-โกศล  มคธ-อังคะ สักกะ วัชชี มัลละ วังสะ กุรุ

 

      จากตำบลประสูติเราก็ขับรถไปที่ตำบลตรัสรู้ N. 13* 46.386'  E. 100* 19.221' ซึ่งประดิษฐานรูปโพธิ์บัลลังก์ ช่วงบนแกะสลักนูนเป็นลายบัวคว่ำและบัวหงายมีรัศมีล้อมรอบ รอบฐานแกะสลักพระคาถา
 


 

 

     จากตำบลตรัสรู้เราก็ขับรถไปที่ตำบลปฐมเทศนา จอดรถ N 13*46.490'  E 100* 19.059' แล้วเดินไปที่ตำบลปฐมเทศนาซึ่งประดิษฐานหินเป็นรูปธรรมจักร และรูปแท่นที่นั่งของปัญจวัคคีย์ทั้ง 5
 
 

 

     จากตำบลปฐมเทศนาเราก็ขับรถไปยังตำบลปรินิพาน N 13*  46.844'  E 100* 19.254' ซึ่งประดิษฐานหินสัญลักษณ์รูปแท่นไสยาสน์
     ความจริงแล้วทั้ง 4 ตำบลอยู่ใกล้กันคืออยู่ตรงริมถนนคนเดิน(รอบนอก)รอบองค์พระประธาน เราสามารถเดินถึงกันในแต่ละจุดได้โดยจอดรถไว้ที่จอดรถ แต่ละตำบลห่างกันประมาณ 500 เมตร  

  

     จากตำบลปรินิพานเราก็ขับรถไปที่ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช N. 13* 46.315'  E  100* 19.444'  ที่พักสงฆ์อาคันตุกะที่อยู่ตรงข้ามตำหนักสมเด็จพระสังฆราช ต่อจากนั้นก็ไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่สร้างใหม่

  

  

 

     จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่สร้างใหม่ เราก็ขับรถไปที่พิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา N 13*  47.021'. E 100* 19.485' แล้วเดินไปหอกลอง หอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ และหอประชุมซึ่งอยู่ระหว่างการซ่อมแซม

  
พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกแสดงโบราณวัตถุ ส่วนที่เหลือ 2 จัดนิทรรศการและการบรรยาย ส่วนที่ 3 เป็นส่วนบริการ

หอกลอง สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานกลองชัยขนาดใหญ่ ตัวกลองทำด้วยไม้ขนุนและหนังควายเผือกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.60เมตร
 
หอประชุมกำลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซม                                       หอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ และที่ตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลก

     จากพิพิธภัณฑ์เราก็เดินไปที่โรงอาหารเพื่อดูท่าเทียบเรือ ใช้เป็นท่าขึ้นลงเรือ ซึ่งเรือแล่นไปได้รอบพุทธมณฑล ท่าเรืออีกแห่งอยู่ริมน้ำด้านหลังหอฉัน ซึ่งใช้เป็นที่อบรมศีลธรรม จริยธรรมของนักเรียนนักศึกษาที่มาพักแรมเข้าค่าย

 
ท่าเรือด้านโรงอาหาร                                                                        
โรงอาหาร

 
                                                                                                       หอฉัน

ท่าเรือด้านหลังหอฉัน

 
วิวถ่ายจากท่าเทียบเรือ
 


วิวถ่ายจากท่าเทียบเรือ

     จากท่าเทียบเรือเราก็กลับมาที่องค์พระประธาน ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมโคมประเทียบให้พระภิกษุและประชาชนไว้จุดเป็นพุทธบูชาสำหรับค่ำวันนี้ (22 มกราคม 2556) และวันรุ่งขึ้น 23 มกราคม 2556 จะมีพิธีต้อนรับพระธุดงด์จำนวน 1,128 รูปที่เดินผ่านในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)ปีที่ 2 โดยพิธีจะเริ่มเวลา 08.30 น.

  

   

     วันที่ 23 มกราคม 2556 เรามาที่พุทธมณฑลแต่เช้าเพื่อชมพิธีต้อนรับพระธุดงค์จำนวน1,128 รูปที่จะเดินผ่านในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) คือเดินตามรอยหลวงพ่อสดตั้งแต่สถานที่บวช สถานที่เผยแพร่ธรรม และสถานที่มรณภาพ โดยพระ 1,128รูปเริ่มเดินธุดงค์ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2556 และสิ้นสุดการเดินทางวันที่ 27 มกราคม 2556
     เรามาถึงเช้าก่อนพิธีจะเริ่มเห็นพระอาทิตย์กำลังขึ้นสวยดีก็เลยถ่ายรูปบริเวณพุทธมณฑลยามเช้าไว้

  

       ถ่ายรูปเสร็จเราก็เดินมาที่บริเวณองค์พระประธานซึ่งจะมีพิธีต้อนรับพระธุดงค์กันที่นี่
รถตกแต่งเป็นรูปดอกบัว มีกล่องกระดาษปิดกันน้ำค้างอยู่ข้างบน หลวงพี่ที่อยู่ใกล้ๆเล่าให้ฟังว่า เมื่อจะเริ่มพิธีก็จะเอากล่องที่คลุมไว้ออกกดปุ่มแล้วรูปหล่อทองคำแท้หนัก 1,000 กิโลกรัมของหลวงพ่อสดก็จะเลื่อนขึ้นไปตั้งอยู่บนฐาน รถคันนี้เคลื่อนที่ได้เพราะมีกล้องวงจรปิด 6 ตัวติดรอบคันรถ ค่าตกแต่งรถพร้อมกลไกต่างๆมีมูลค่า 2 ล้านบาทไม่รวมมูลค่ารถยนต์

  

     

     ได้เวลา 08.30 น. พระธุดงค์จำนวน 1,128 รูปก็เริ่มทยอยเดินธุดงค์ไปยังวัดปากน้ำ แต่จะทยอยพักระหว่างทางตามจุดต่างๆที่มีการจัดเตรียมกันไว้

  

   
ประชาชนที่มาร่วมพิธีก็จะโรยดอกดาวเรืองเหลืองอร่ามตลอดทางที่พระธุดงค์ผ่าน
 


พระธุดงค์ทยอยออกจากพุทธมณฑลแวะพักระหว่างทางโดยมีเป้าหมายสุดท้ายที่วัดธรรมกายในวันที่ 27 มกราคม

     
เสร็จพิธีแล้วเราก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบเจ้าอร่อยคุณภาพดี(ราคาแพง)ที่ฝั่งตรงข้ามพุทธมณฑล N 13* 47.071' E 100* 19.678'ก่อนเดินทางกลับบ้าน

  

 

 

 

 

 

Post Rating


สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดย OSK80