OSK80 Only : Register / Login 
 You are here : ท่องเที่ยวสไตล์พิศาล
ท่องเที่ยวสไตล์พิศาล

ท่องเที่ยวสไตล์พิศาล

ท่องเที่ยวสไตล์พิศาล เป็นการขับรถเที่ยวเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่สวยงามทั่วไทย(และต่างประเทศ)  โดยเน้นการเที่ยวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ภูเขา น้ำตก ถ้ำ ทะเล น้ำพุร้อน   ตลอดจนวัดต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ  การเที่ยวสไตล์พิศาลนี้ นอกจากจะเน้นความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสวยงามและเนื้อหาสาระของสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว  ยังเน้นถึงความปลอดภัย  ความสะอาดของสถานที่พักและร้านอาหารอร่อยๆราคาไม่แพง  เพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวที่ครบถ้วน อิ่มตา อิ่มใจ สบายกายและอิ่มอร่อยท้อง  ขณะเดียวกันก็จะให้ข้อมูลการเดินทาง  โดยบรรยายถึงลักษณะสภาพถนน  ทิวทัศน์และความปลอดภัยของสองข้างทาง  ตลอดจนพิกัดของแหล่งท่องเที่ยว  พิกัดของร้านอาหารอร่อยและเบอร์โทรศัพท์  เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจจะเที่ยวแต่ขาดข้อมูล  สามารถตามรอยการเที่ยวสไตล์พิศาลได้สะดวกขึ้น

                                                                                                พิศาล มโนลีหกุล

DnnForge - NewsArticles
13

ขับรถเที่ยวชมมรดกโลกกำแพงเพชร กาดกองต้าและม่อนแจ่ม

     ท่องเที่ยวสไตล์พิศาลครั้งนี้ขับรถเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลกที่กำแพงเพชร ลุยราตรีที่กาดกองต้าลำปาง และแอ่วม่อนแจ่ม แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดยอดฮิตของเชียงใหม่
     เราออกจากกรุงเทพฯสายวันอาทิตย์ต้นเดือนกุมภาพันธ์2556 ขับรถเกือบ400 กิโลเมตร มาถึงอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรช่วงบ่าย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่งโมงเศษ เรามาถึงวัดพระแก้วและวัดพระธาตุซึ่งอยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เราจอดรถ N 16* 29.378' E 099* 30.957' แล้วเดินเข้าไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

 
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร

ประตูทางเข้าชมวัดพระแก้ววัดพระธาตุ
 
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก

     ไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเสร็จแล้ว เราก็เดินเข้าไปชมวัดพระแก้ว กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองกำแพงเพชรเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2478 และได้เปิดอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอย่างเป็นทางการวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2524 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จเป็นองค์ประธาน และต่อมาในปีพ.ศ. 2534 UNESCO ได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองสุโขทัยและเมืองบริวารคือ เมืองศรีสัชนาลัยและเมืองกำแพงเพชรเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
     อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแบ่งออกเป็น2เขต คือ
     - เขตภายในกำแพงเมือง พื้นที่ 503 ไร่ มีโบราณสถานที่สำคัญคือ วัดพระแก้ว วัดมหาธาตุ เขตวังโบราณ (สระมน) ศาลพระอิศวร กำแพงเมือง ป้อมประตูต่างๆ ฯลฯ
     - เขตอรัญญิกหรือเขตนอกกำแพงเมืองพื้นที่ 1,611ไร่ มีโบราณสถานที่เป็นวัดต่างๆประมาณ40แห่ง วัดที่สำคัญได้แก่ วัดช้างรอบ วัดพระนอน วัดพระสี่อิริยาบถ เป็นต้น
     เราเริ่มต้นด้วยการเข้าชมวัดพระแก้วก่อน วัดพระแก้วเป็นอารามหลวงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่กลางเมือง สิ่งก่อสร้างภายในวัดเรียงเป็นแนวยาวขนานกับกำแพงเมืองด้านทิศใต้ วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นสามองค์

 
รูปแบบสันนิษฐานของวัดพระแก้วในอดีต
 

 
วัดพระแก้วในปัจจุบัน

 

 


วัดพระแก้ว
 
 

 


บรรยากาศรอบวัดพระแก้ว
 
จากวัดพระแก้วก็เดินไปวัดมหาธาตุที่อยู่ติดกัน 

 

     จากวัดมหาธาตุ เราก็ขับรถไปเที่ยวป้อมต่างๆรอบกำแพงเมือง เราเริ่มต้นโดยไปยังป้อมเพชร N 16* 29.552' E099* 30.805' 
ทางลาดชันเป็นทางสำหรับลากปืนใหญ่ขึ้นไปประจำบนป้อม
 
วิวถ่ายจากบนป้อมเพชร                                         บริเวณบนป้อมเพชร

จากป้อมเพชรเราก็ขับรถไปประตูผี N16*29.573' E 099*30.694' ที่อยู่ใกล้กับป้อมเพชร  

  

     จากประตูผีเราก็ขับรถไปที่วัดช้างรอบ N16*30.214' E 099* 30.626' 

 
วัดช้างรอบเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดของเนินแห่งนี้ วัดนี้ประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรงระฆังกลมขนาดใหญ่  ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยกสูงยาวด้านละ 31 เมตร ประดับด้วยช้างปูนปั้นทรงเครื่องโผล่ออกมาเพียงครึ่งตัวจำนวน 68 เชือก  มีบันไดขึ้นลง4 ด้าน

     จากวัดช้างรอบเราก็ขับรถไปวัดพระสี่อิริยาบทที่อยู่ใกล้กัน พระสี่อิริยาบทคือ พระยืน เดิน(ลีลา) นั่ง และนอน ซึ่งชำรุด ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา  

  

     จากวัดพระสี่อิริยาบทเราก็ขับรถไปยังวัดพระนอน แผนผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กำแพงวัดก่อด้วยศิลาแลง  สิ่งก่อสร้างสำคัญประกอบด้วย พระอุโบสถ วิหารพระนอน เจดีย์ระฆังขนาดใหญ่ และมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย  ส่วนใหญ่จะชำรุดหักพังหมดแล้ว  

  

     จากอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เราก็ขับรถไปลำปาง แวะทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารเก่าแก่เจ้าอร่อยของเมืองลำปางร้านแม่แห อาหารพื้นเมืองเชลล์ชวนชิม จากนั้นก็เดินไปที่กาดกองต้า โดยเดินผ่านร้านข้าวต้มอร่อยบาทเดียวแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนคนเดินกาดกองต้าซึ่งมีเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์

 

  

  

     เมืองลำปางในอดีตเป็นหัวเมืองสำคัญของตลาดล้านนา เป็นเมืองท่าค้าขาย การลำเลียงสินค้าเส้นทางเหนือ ไม่ว่าจะเป็นการนำสินค้าจากเหนือลงไปเมืองใต้หรือเมืองที่อยู่ใต้ล้านนาลงไป หรือสินค้าจากเมืองใต้ขึ้นมา ล้วนใช้การล่องเรือมาตามแม่น้ำสายหลัก ล่องเข้าลำน้ำวังสุดทางที่เขลางค์นคร หรือนครลำปาง ท่าน้ำใหญ่เชิงสะพานรัษฎาฯใกล้กาดกองต้า  กาดกองต้าจึงเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญ ซื้อขายแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าไปตามหัวเมืองต่างๆ  กาดกองต้าจึงคับคั่งไปด้วยพ่อค้าวาณิชผู้มั่งคั่งหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งไทย พม่า จีน ฝรั่ง การผสมผสานทางวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้น ที่เห็นเป็นรูปธรรมก็คือ บ้านเรือนสิ่งก่อสร้างมีทั้งเรือนแบบไทยภาคกลาง ไทยล้านนา พม่า จีนและชาติตะวันตก
     ปัจจุบันกาดกองต้าไม่ได้มีความมั่งคั่งจอแจเหมือนอดีต แต่ก็เป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง มีบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมหลากหลายสวยงามคู่เมืองลำปางที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดชม ถ้ามาลำปางไม่ได้นั่งรถม้าและไม่ได้มาเที่ยวกาดกองต้าก็เท่ากับว่ามาไม่ถึงลำปาง
 

 
บรรยากาศบริเวณกาดกองต้า

 

 


บรรยากาศบริเวณกาดกองต้า 

 
บ้านเก่าและร้านอาหารต่างๆบริเวณถนนคนเดินกาดกองต้า

 

  


หอศิลป์ลำปางบริเวณกาดกองต้า

     หลังจากเที่ยวกาดกองต้าเสร็จแล้วก็กลับโรงแรมที่พัก วันรุ่งขึ้นก็ขับรถไปเชียงใหม่เพื่อไปเที่ยวม่อนแจ่ม แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดยอดฮิตของเชียงใหม่
     ม่อนแจ่มเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตั้งอยู่อำเภอแม่ริม ม่อนแจ่มตั้งอยู่บนเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,400 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 40ไร่ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ 
     ส่วนแรกเป็นลานโล่งกว้างอยู่บนยอดเขา  เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มีร้านอาหารตามสั่ง มีโต๊ะและซุ้มให้เลือกนั่ง ส่วนใหญ่จะเลือกนั่งตามซุ้มเพราะเห็นวิวสวยงาม ซุ้มส่วนใหญ่จะเต็มเพราะมีเพียง7-8 ซุ้มเท่านั้น ผักต่างที่ใช้ปรุงอาหารก็เป็นผักสดๆจากโครงการหลวงหนองหอย
     ส่วนที่2 ก็จะเป็นแปลงผักและผลไม้ เช่น สตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทานปลอดสารพิษ
     ส่วนที่3 เป็นที่พักทำเป็นเต็นท์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวใกล้ชิดธรรมชาติที่สุด

 
ซุ้มนั่งทานอาหาร

   

 
บรรยากาศบริเวณม่อนแจ่ม
   
ร้านค้าอยู่ด้านนอกโครงการ


ป้ายบอกระยะทางก่อนถึงม่อนแจ่ม
 

 
บรรยากาศบริเวณม่อนแจ่ม

     จากม่อนแจ่มเราก็ขับรถไปไหว้รอยพระพุทธหัตถ์ที่อยู่ไม่ไกลจากม่อนแจ่ม

   

 
ถนนไปรอยพระพุทธหัตถ์เป็นถนนดินเหนียว ฝนตกถนนจะลื่นมาก รถเล็กผ่านลำบาก

    

  
รอยพระพุทธหัตถ์ประทับบนหิน

     หลังจากไหว้รอยพระพุทธหัตถ์แล้วก็ขับรถกลับเมืองเชียงใหม่
 
 

 
 

  

 
 

Post Rating


สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดย OSK80