OSK80 Only : Register / Login 
 You are here : ท่องเที่ยวสไตล์พิศาล
ท่องเที่ยวสไตล์พิศาล

ท่องเที่ยวสไตล์พิศาล

ท่องเที่ยวสไตล์พิศาล เป็นการขับรถเที่ยวเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่สวยงามทั่วไทย(และต่างประเทศ)  โดยเน้นการเที่ยวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ภูเขา น้ำตก ถ้ำ ทะเล น้ำพุร้อน   ตลอดจนวัดต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ  การเที่ยวสไตล์พิศาลนี้ นอกจากจะเน้นความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสวยงามและเนื้อหาสาระของสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว  ยังเน้นถึงความปลอดภัย  ความสะอาดของสถานที่พักและร้านอาหารอร่อยๆราคาไม่แพง  เพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวที่ครบถ้วน อิ่มตา อิ่มใจ สบายกายและอิ่มอร่อยท้อง  ขณะเดียวกันก็จะให้ข้อมูลการเดินทาง  โดยบรรยายถึงลักษณะสภาพถนน  ทิวทัศน์และความปลอดภัยของสองข้างทาง  ตลอดจนพิกัดของแหล่งท่องเที่ยว  พิกัดของร้านอาหารอร่อยและเบอร์โทรศัพท์  เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจจะเที่ยวแต่ขาดข้อมูล  สามารถตามรอยการเที่ยวสไตล์พิศาลได้สะดวกขึ้น

                                                                                                พิศาล มโนลีหกุล

DnnForge - NewsArticles
26

ขับรถเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพง ขึ้นเขาชมหมู่บ้านแม่กำปอง 

     เราออกจากเชียงใหม่ช่วงสายๆในกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เพื่อไปเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพง ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 30 กิโลเมตร  เดิมที่บริเวณนี้เป็นทุ่งหญ้าและมีธารน้ำร้อน บ่อน้ำธรรมชาติ ซึ่งชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงใช้ในการเลี้ยงสัตว์ อาบน้ำแร่ ต้มหน่อไม้ ต่อมาประมาณปี 2526 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงเห็นควรพัฒนาน้ำพุร้อนบริเวณนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งบริเวณนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 75 ไร่ อยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 31ไร่และอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย 44 ไร่ จึงมีการลงทุนร่วมกันระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงจำกัด โดยใช้ชื่อว่า "น้ำพุร้อนสันกำแพง" โดยร่วมลงทุนฝ่ายละ 1 ล้านบาทในเบื้องต้น ก่อสร้างอาคารอาบน้ำแร่ ร้านอาหาร ซุ้มพักผ่อน สถานที่จำหน่ายของที่ระลึก ไม้ดอกไม้ประดับ โดยเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในวันที่ 22 ธันวาคม 2527 และก็มีการพัฒนาปรับปรุงต่อเติมมาเรื่อยๆจนสวยงามอย่างที่เห็นในปัจจุบัน
     เราจอดรถที่ลานจอดด้านนอก พิกัด N 18*48.895' E 099*13.793' แล้วจ่ายค่าบำรุงสถานที่คนละ 20 บาท แล้วเดินเข้าไปบริเวณน้ำพุร้อนสันกำแพง ถ้าไม่อยากเดินก็สามารถเอารถเข้าไปจอดข้างในได้โดยเสียค่านำรถเข้าคันละ 40 บาท เราเลือกที่จะเดินชมบรรยากาศข้างในจึงจอดรถไว้ด้านนอกแล้วเดินเข้าไป

  

  

  
                                                                           
ป้ายบอกทางไปที่ต่างๆบริเวณน้ำพุร้อนสันกำแพง
   
สระว่ายน้ำแร่ ฝรั่งส่วนใหญ่จะมาแช่และว่ายน้ำแร่ที่นี่                             สระว่ายน้ำแร่ น่าว่ายมาก ไม่อึดอัดเหมือนแช่ในห้อง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเคยเสด็จประทับทรงสำราญพระอิริยาบทที่นี่เมื่อ 19 มกราคม 2542

อัตราค่าบริการอาบน้ำแร่ แช่อาบในห้องส่วนตัวหรืออาบในสระว่ายน้ำราคาเดียวกัน คนละ 50 บาท
  
แปลงไม้ดอกบริเวณน้ำพุร้อน                                                                              ลำธารน้ำแร่สำหรับนั่งแช่เท้า
 
ลำธารน้ำแร่สำหรับแช่เท้า                                                                                    สระน้ำแร่สำหรับเด็ก
 
ที่ต้มไข่ในน้ำแร่                                                                                น้ำพุร้อนพุ่งจากใต้ดิน 105 องศา
  
ลำธารแช่น้ำแร่ ครูพาเด็กอนุบาลมาแช่น้ำตรงนี้ซึ่งร้อนมากเพราะอยู่ต้นทางใกล้บ่อน้ำพุร้อนที่พุ่งจากใต้ดิน

เด็กทนไม่ไหวเลยย้ายไปแช่เท้าที่ปลายลำธารซึ่งน้ำแร่จะอุ่นกว่าต้นทางมาก

สวนไม้ดอกบริเวณน้ำพุร้อน

    
ออกจากน้ำพุร้อนสันกำแพง เราก็ขับรถขึ้นเขาเพื่อไปชมหมู่บ้านแม่กำปอง ระหว่างทางผ่านไร่สตรอเบอรี่แม่ออนเลยแวะซื้อ


 
ไร่สตรอเบอรี่แม่ออน
 
ถนนจากไร่สตรอเบอรี่ขึ้นเขาเพื่อไปหมู่บ้านแม่กำปอง

     เราแวะทานอาหารกลางวันที่ ธารทองลอด์จ ระหว่างทางไปหมู่บ้านแม่กำปอง


ป้ายบอกชื่อทางเข้าธารทองลอด์จ พิกัด N 18* 52.078' E 099* 18.460'
 
ที่จอดรถก่อนเข้าร้านอาหาร                                                                               ร้านอาหาร
 
วิวถ่ายจากร้านอาหาร

 

 

 
สวนไม้ดอกและลำธารน้ำตกบริเวณธารทองลอด์จ                                 ทิวทัศน์บริเวณธารทองลอด์จ
 

 
ที่พักในธารทองลอด์จ


 

 
บรรยากาศบริเวณธารทองลอด์จ
 
    
ออกจากธารทองลอด์จเราก็ขับรถขึ้นเขาต่อไปยังหมู่บ้านแม่กำปองซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาในกิ่งอำเภอแม่ออน ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 50 กิโลเมตร บ้านแม่กำปองถือเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น OTOP Village Champion เพราะชุมชนนี้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านอย่างเข้มแข็ง มีผลิตภัณท์ OTOP ที่โดดเด่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง อากาศที่นี่เย็นตลอดปีเพราะมีภูเขาล้อมรอบมีทัศนียภาพที่สวยงาม ชาวบ้านอยู่กันอย่างเรียบง่าย บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ นักท่องเที่ยวสามารถมาพักแบบโฮมสเตย์ ได้ดูวิถีชีวิตของชุมชน ดูการเก็บใบชา ใบเมี่ยง การทำสมุนไพร และการปลูกกาแฟซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่ นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านยังมีน้ำตกแม่กำปองสูง 7 ชั้นมีน้ำตลอดปี ขณะเดียวกันก็ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สามารถเดินถึงดอยม่อนล้านซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 1,700 เมตร ในวันอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสจะมองเห็นทิวทัศน์ได้3 จังหวัดคือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สินค้า OTOP ชื่อดังของที่นี่คือหมอนใบชา โดยชาวบ้านจะเอาใบชาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาตากให้แห้งแล้วมาอบแห้งไล่ความชื้นอีกครั้ง แล้วนำมาเย็บใส่เป็นไส้หมอนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น หมอนอิง หมอนรองคอ หมอนข้าง รวมทั้งนำมาเย็บเป็นถุงดับกลิ่นอับชื้น ไว้ในรถหรือตู้เสื้อผ้า มีกลิ่นหอม สดชื่น ผ่อนคลาย และทำให้หลับสบายอีกด้วย

   

 

     บ้านเรือนในหมู่บ้านแม่กำปองจะสร้างด้วยไม้กลมกลืนกับธรรมชาติ

  

  



     ที่แม่กำปองจะมีกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมากคือการโหนตัวตามลวดสลิงที่ขึงไว้ระหว่างต้นไม้ใหญ่ในป่าทึบเรียกว่า Flight of the Gibbon
 
     รถตู้รับนักท่องเที่ยวจากโรงแรมมาที่สำนักงาน Flight of the Gibbon ที่แม่กำปอง เพื่อห้อยโหนระหว่างยอดไม้เป็นกิจกรรมที่ท้าทายและหวาดเสียว ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาร่วมกิจกรรมนี้

 

 


อุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม

      
ภาพจาก Web Flight of the Gibbon กิจกรรมห้อยโหนระหว่างต้นไม้ที่แม่กำปอง
 
    
จากสำนักงาน Flight of the Gibbon เราก็ขับรถขึ้นเขาต่อไป



 
ต้นนางพญาเสือโคร่งกำลังออกดอก
 
บ้านไม้สวยงามในหมู่บ้านกำปอง                                                        ถนนขึ้นเขาแคบมาก รถสวนกันลำบาก ยิ่งขึ้นเขาสูงถนนยิ่งแคบ แต่วิวสวยงามมาก

 
บ้านไม้สร้างใหม่เป็นโฮมสเตย์
 


เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

 
ขับขึ้นเขายิ่งสูงทางยิ่งชันมากขึ้น
 
วิวระหว่างทางสวยมาก

นางพญาเสือโคร่งออกดอกสวยงามระหว่างทาง


เราขับรถขึ้นมาที่จุดชมทิวทัศน์ความสูงระดับ 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล พิกัด N18*51.309' E099*21.979'
 
                                                                                                      จากจุดนี้อีก 19 กิโลเมตรก็ถึงแจ้ซ้อน ลำปาง
 
จากจุดชมวิวเราขับรถต่อมาที่หน่วยอุทยานแห่งชาติ ที่ จซ. 7 (ดอยล้าน)
 
  

  


บรรยากาศภายในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ จซ. 7 (ดอยล้าน)พิกัด N18*51.339' E099*22.029'
 
  

  


วิวถ่ายจากด้านหลังของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ จซ.7(ดอยล้าน)
 
     จากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเราก็ขับรถลงเขามาแวะที่น้ำตกแม่กำปอง ซึ่งเป็นน้ำตกเล็กๆในหมู่บ้าน



 
ทางเดินเข้าน้ำตก
 

     จากน้ำตกแม่กำปอง เราก็ขับรถลงเขาเพื่อกลับเชียงใหม่ เจอร้านกาแฟสดชื่อ ชมนก ชมไม้ พิกัด. N18*51.945' E099*21.340' ก็เลยแวะ กินกาแฟชมวิวหมู่บ้านแม่กำปอง



 
วิวถ่ายจากด้านหลังร้าน เห็นหมู่บ้านแม่กำปองชัดเจน                                  หมู่บ้านแม่กำปองอยู่ในหุบเขา อากาศเย็นสบายตลอดปี
 
ร้านกาแฟและที่พัก ชมนกชมไม้  ช่วงเย็นอากาศเย็นสบาย แต่หน้าหนาวอากาศจะหนาวมากเพราะอยู่บนเขา

     จากร้านชมนก ชมไม้ เราก็แวะไหว้พระที่วัดเล็กในหมู่บ้านแม่กำปองชื่อ วัดคันธาพฤกษา

 
ทางลงเข้าห้องพักร้านชมนก ชมไม้

ร้านกาแฟสดก่อนถึงวัด ชื่อ K. P . Coffee ร้านน่ารักน่านั่งกินกาแฟ
 

วัดคันธาพฤกษาในหมู่บ้านแม่กำปอง                                                                บรรยากาศร่มรื่น

  
วัดคันธาพฤกษาบ้านแม่กำปอง
 
อุโบสถเล็กๆของวัดคันธาพฤกษา                                                                     พระประธานในอุโบสถ


   
ทางลงไปไหว้พระในอุโบสถกลางน้ำของวัดคันธาพฤกษาบ้านแม่กำปอง
 
อุโบสถกลางน้ำของวัดคันธาพฤกษา

     หลังจากไหว้พระในอุโบสถกลางน้ำแล้ว เราก็ขับรถเข้าเชียงใหม่






 

 

 




 

 

 

 

 





 
 




 

 

 

 

 

 

 

 

Post Rating


สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดย OSK80