OSK80 Only : Register / Login 
 You are here : บันทึกท่องเที่ยว
DnnForge - NewsArticles
08

นิราศจอร์แดน
เที่ยวจอร์แดนจากนิราศ 99 วรรค พร้อมภาพประกอบ 38 ภาพ
โดย นายแพทย์ซื่อตรง เจียมจรรยา
วันที่ 11 เมษายน 2556 ถึง วันที่ 16 เมษายน 2556
   

                                                             จากบ้านสู่ แดนไกล ให้สุขศานต์
สุดสนุก จอร์แดน แคว้นสำราญ                      ไม่เคยพาน พบเจริญ เกินทำนาย
   มาดาบา เม้าท์เนโบ ถิ่นโมเส็ค                    ไม่ใหญ่เล็ก คาดพบ ดังใจหมาย
เป็นสถาน ท่านโมเสส อุทิศกาย                     มุ่งขยาย ย้ายที่อยู่ แก่หมู่ยิว
   อิสราเอล ดินแดน พันธสัญญา                    อยู่ตรงหน้า ป่ากั้น ไม่ไกลลิ่ว
ถึงจะมี เขาขวาง หว่างแถวทิว                        เหน็ดเหนื่อยหิว หายสิ้น ถิ่นสบาย
   ทะเลสาบ เดดซี นี้พิศวง                            สุดงวยงง ลงเล่นได้ อย่างผึ่งผาย
ลอยเหนือน้ำ ไม่คว่ำหน้า พาผ่อนคลาย            ไม่ต้องพาย ไม่ต้องถีบ ไม่มีจม
   หงายหน้าไว้ อย่าให้ น้ำเข้าปาก                   แสบคอจาก น้ำทะเล เค็มจนขม
ถ้าเข้าตา พาแย่ แน่ระบม                               สุดจะตรม ขมขื่น ไม่ชื่นทรวง
   ป้อมเครัก ใหญ่นัก พิทักษ์ศึก                       ลุ้นระทึก เพื่อศาสน์ ที่แหนหวง
ฝ่ายครูเสด อิสลาม ต่างล่อลวง                       ล้วนขอทวง ศักดิ์ศรี ที่รักคืน
   วาดิรัม เหี่ยวแห้ง แล้งสุดแสน                      ทุกดินแดน ทรายทั่ว ทั้งแผ่นผืน
ได้เขาสูง ปรุงสถาน พลันกลมกลืน                  ไม่ต้องฝืน ใจเที่ยว เฉี่ยวโฉบนาน
   อะคาบา พัทยา จอร์แดเนี่ยน                       ปานภาพเขียน เวียนเที่ยว สนุกสนาน
แม็คโดนัล เบอร์เกอร์คิง น่ารับประทาน             เมืองพลุกพล่าน แดนใต้ ไม่หน่ายเลย
   ทะเลแดง เรดซี ณ เขตนี้                            ใต้นที ปะการัง ต้องเฉลย
อลังการ แต่ขาดสี ที่ชื่นเชย                            ขอเปรียบเปรย แพ้พีพี ที่ได้ชม
   เห็นสลัว มัวมัว ผ่านหน้าต่าง                        เรือกระจกข้าง ต่างหลบ ประคบประหงม
รักษาไว้ ทรัพย์ใต้น้ำ ให้รื่นรมย์                        คงสวยสม ตราบนาน เท่านานกาล
   อิสราเอล อยู่ชิด อะคาบา                           ซาอุดิอา- ราเบีย เลี่ยขนาน
สามประเทศ เขตติด ต่อเนิ่นนาน                      สี่ประสาน ชานซีเรีย เลียบอุดร
   ห้าอิรัค ศักดิ์พี่ อีสานทิศ                             ฮุสเซนมิตร ดีด้วย ช่วยแนะสอน
วางตัวกลาง หว่างเพื่อนบ้าน ชานนคร               นับเป็นพร สกัดศึก ประชิดเมือง
   เช้าวันนี้ ได้ที เที่ยวเพตรา                            เมืองศิลา เทาชมพู ดูฟูเฟื่อง
ซุกซ่อนอยู่ ในซอกเขา ชวนชำเลือง                  ล้วนประเทือง อาหารตา น่านิยม
   ภูเขาสูง สลักเสร็จ ทุกเม็ดหิน                       ช่วยประทิน ศิลป์ประณีต ที่สั่งสม
ใครได้เห็น ชื่นชอบ ออกปากชม                       ช่างขื่นขม จมจวบ สองพันปี
   นาบาเที่ยน เผ่าเร่ร่อน บรรจงสร้าง                 สุสานสล้าง ช่างวิจิตร พิศเป็นศรี
ทั้งแรงคิด แรงงาน สานวิธี                              เพื่อชีวี หลังตาย ได้อยู่เย็น
   บ้านที่เห็น เป็นรู อยู่ทั่วเขา                           ไม่เฉลา พักได้ ไป่ทุกข์เข็น
จนโรมัน เข้าครอง ต้องลำเค็ญ                         ตายทั้งเป็น ที่เหลือ เมื่อถูกตรวน
   เมืองเพตรา ครานี้ แจ่มชัดนัก                        โลกประจักษ์ ยูเนสโก ร่วมสงวน 
ให้เป็นสอง รองจาก สิ่งคู่ควร                           คิดถี่ถ้วน กำแพงจีน เมืองจิ๋นซี
   อีกเพตรา ด้อยขนาด ลิตเติ้ลเพตรา                 แน่แท้ว่า น่าเยือน เหมือนเมืองพี่
นาบาเที่ยน เพียรสร้าง ร้างพันปี                         เหลือเพียงมี ประวัติศาสตร์ แห่งชาติพันธุ์
   ท้องฟ้าใส ไร้เมฆ เหมือนเสกเป่า                    ลมเย็นเบา ยามเช้า ชื่นเหมือนฝัน
อากาศเลิศ แบบสวิส วันผ่านวัน                         เปรียบสวรรค์ ชั้นฟ้า น่าอภิรมย์
   จากแดนใต้ ไต่เหนือ สู่อัมมาน                       พานพบผ่าน ย่านแห้ง แล้งทับถม
ทะเลทราย สาดทั่ว ถิ่นอุดม                              แต่ชื่นชม เว้นแถบนี้ ที่มาเยือน
   อัมมานย่าน เมืองใหม่ ใคร่แถลง                     มิคลางแคลง แปลงเปรียบ เทียบเสมือน
อารยประเทศ เขตยุโรป ดั่งดาวเดือน                   ต้องคอยเตือน เยือนอาหรับ อยู่นะนาย
   เมืองพันเสา เหล่าโรมัน ขยันสร้าง                   อยู่ใจกลาง ระหว่างเขา เฝ้าขยาย
ตั้งชื่อว่า จาราช ไม่ให้อาย                                แต่เสียดาย หายเกือบสิ้น ถิ่นชุมชน
   แผ่นดินไหว ใหญ่ยิ่ง สุดทานทัด                      ภัยพิบัติ ผลาญหมด เกือบทุกหน
เหลือแค่ชื่อ หรือซาก ฝากสกล                          ให้โลกยล ผลธรรมชาติ สุดพรรณนา
   ยังพอเห็น เป็นถนน คนเดินเพียบ                     จัดระเบียบ เมืองใหญ่ ไร้ปัญหา
โรงละคร โบสถ์วัด สนามกีฬา                            จินตนา ตามเสา ที่ตั้งตรง
   กลับมาสู่ อัมมาน เพื่อขึ้นเครื่อง                      คิดแต่เรื่อง กลับบ้าน ใจประสงค์
เที่ยวบินนี้ ออกตีสอง ต้องง่วงงง                        รอแล้วคง รออีกกว่า ถึงบ้านเอย

 
Madaba                                                                                             Mosaic work in Madaba

 
St. George's Orthodox church                              Mosaic map inside the church
  
Mt. Nebo                                                                                             Moses' Memorial at Mt. Nebo
 
Dead Sea                                                                                           Floating on Dead Sea
 
Kerak fort                                                                                          Kerak fort
 
Wadi Rum desert                                                                               Wadi Rum desert
 
Aqaba beach                                                                                      Aqaba
 
Read Sea                                                      Under Read Sea
 
Coral seen through window from boat's bottom   End of the Siq revealing the Treasury in Petra
 
The Treasury                                                                                     The Treasury
 
Petra ground                                                                                     Nabataean built Roman theater
 
The Monastery                                                                                  Entrance to Little Petra
 
A tomb & living chambers in Little Petra               Amman
 
KFC in Amman                                                 Downtown Amman
 
Amman daily life                                                                               Amman daily life
 
Amman roast chicken                                                                        Roast-chicken-to-be
 
Jordanian smoking device                                                                Jarash front gate
 
Jarash colonnaded street                                                                 Jarash street shops
 
Jarash ground                                                                                    Jarash Roman theater

 

 

 


                                                               

 

 

 

 


 


 

Post Rating


สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดย OSK80