OSK80 Only : Register / Login 
 You are here : บันทึกท่องเที่ยว
DnnForge - NewsArticles
22

นิ ร า ศ อิ น เ ดี ย เ ยื อ น แ ด น พุ ท ธ ภู มิ
ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล และ เดลี
ผ่าน 100 บทกลอน (399 วรรค)
: เดินทาง 9-19 มกราคม 2558
: พระวิทยากรร่วมเดินทางและประสาทความรู้ - พระอาจารย์มหาธนธิป เปรียญ ๗ อยู่ระหว่างทำดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาศาสนา ที่ประเทศอินเดีย
: ผู้ประพันธ์ - นพ. ซื่อตรง เจียมจรรยา พบ., FCAP - อาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ

    เนื่องจากนิราศชุดแรกที่ข้าพเจ้าได้นำเสนอไปเมื่อหลายวันก่อนได้เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆจำนวนหนึ่ง และกัลยณมิตรเหล่านั้นอยากจะให้นิราศมีความครบถ้วนสมบูรณ์ในเนื้อหาและสถานที่ที่พวกเราได้ไปสัมผัสจริงในพุทธภูมิ รวมถึงบรรยากาศการเดินทางที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ใหม่ๆด้วย จึงได้ขอให้ข้าพเจ้าขยายนิราศชุดเดิมออกไปอีกเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับสาธุชนทั้งหลาย ทั้งที่เคยไปและกำลังจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือท่านที่อาจจะมีโอกาสในวันใดวันหนึ่ง นอกจากนี้ สำหรับเพื่อนๆหรือสาธารณชนที่ชื่นชอบบทประพันธ์ในลักษณะร้อยกรองก็จะได้รับอรรถรสของบทกลอนในลักษณะของนิราศพร้อมๆไปกับความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา
    บทประพันธ์นี้อาจจะยาวไปบ้างและไม่สะดวกที่จะอ่านให้จบในครั้งเดียวสำหรับผู้ไม่สันทัดคำศัพท์เฉพาะและบทประพันธ์ร้อยกรอง แต่เนื่องจากข้อมูลที่มากมายและความจำเป็นที่ต้องใช้ศัพท์เฉพาะในการสาธยาย จึงต้องออกมาในลักษณะนี้ แต่ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ทุกส่วนของบทประพันธ์นี้ได้มีการพยายามทำให้ง่ายต่อการเข้าใจและจะเหมาะสมกับทุกๆคน อนึ่ง ก่อนที่นิราศนี้จะได้ถูกนำออกสู่สาธารณชนในครั้งนี้ ได้ผ่านการตรวจทานของผู้ทรงความรู้หลายท่าน ไม่ว่าจะด้านการพิสูจน์อักษรหรือด้านความถูกต้องของเนื้อหา ข้าพเจ้าจึงมั่นใจว่า ทุกตัวอักษรที่ได้ถูกบันทึก ณ ที่นี้ น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อผู้สนใจในวงกว้าง ข้าพเจ้ายินดีให้ส่งต่อบทประพันธ์นี้ออกไปเพื่อบุญกุศลต่อตนเองและทุกท่านผู้ทำหน้าที่ส่งต่อ เพราะเสมือนว่าเราได้ร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย....สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

........ชมพูทวีปพุทธภูมิที่เฝ้าฝัน
ครานี้ได้มาเยือนสุขเกิดพลัน
สิบเอ็ดวันนานนักชักตื่นใจ
    จากสุวรรณภูมิพร้อมภรรยาและบุตรี
ขึ้นเครื่องบินลงที่เดลีใหม่
ชั้นธุรกิจช่างสบายหายเหนื่อยได้
สี่ชั่วโมงแสนใกล้ไร้กังวล
    ระบือชื่อนิวเดลีศรีเมืองแขก
รถราแน่นเบียดแทรกไปทุกหน
จราจรเปรียบได้ดั่งจลาจล
เสียงแตรดังสับสนปนลำเค็ญ
    ใจกลางเมืองถนนกว้างต้นไม้ใหญ่
วงเวียนมีให้ใช้มากมายเห็น
อีกตึกรามบ้านช่องดูอยู่เย็น
แต่กลับแย่ทุกข์เข็ญรอบนอกเมือง
    ถนนตรอกซอกซอยระเกะระกะ
ไม่เฟอะฟะเพราะต้องคอยหลบก้อนเหลือง
ทั้งเสลดเศษขยะคละกันเนือง
ชายยืนเยื้องกำแพงปล่อยทุกข์เบา
    พอเข้าเขตเมืองเก่าโอลด์เดลี
ทุกอย่างที่ว่ามาคูณห้าเท่า
จันดีโชคเปรียบสำเพ็งของบ้านเรา
รุงรังเก่าเล่ามิเหมือนต้องเยือนเอง
    สนุกสนานกับคนแน่นเหมือนมด
มอเตอร์ไซค์ไม่ละลดชนกระเด้ง
ในตรอกแคบยุ่งเหยิงอลเวง
รถและคนหลบเก่งเกรงพิษภัย
    ทำอาชีพข้างถนนหรือหน้าบ้าน
หน้าตาล้วนเบิกบานสุขใจได้
หญิงอินเดียไม่ค่อยเห็นน่าแปลกใจ
สามีให้อยู่ในบ้านทำงานเรือน
    แวะจามามัสยิดของอิสลาม
ใหญ่ล้นหลามอารามแขกมีใดเหมือน
สองหมื่นห้ามาละหมาดพร้อมกันเกลื่อน
แม้กษัตริย์ก็บ้างเยือนเก็บเกี่ยวบุญ
    สายวันนี้มีเที่ยววัดแขกเก่า
คงไม่ทำให้เราต้องเฉียวฉุน
ลักษมีดารายันยามอรุณ
ชมให้หายหมองขุ่นจำรูญใจ
    วัดฮินดูคู่เมืองประเทืองจิต
ชวนญาติมิตรสุจริตใจมาไหว้ได้
พิฆเนศและศิวะนารายณ์ไซร้
ลักษมีเลิศวิไลใกล้สวามี
    สวัสดิกะทิศหมุนตามนาฬิกา
ติดด้านหน้าหลังข้างประเสริฐศรี
สัญลักษณ์ฮินดูใช่นาซี
มิควรที่สับสนปนกันไป
    จากวัดแขกฮินดูสู่แขกซิกข์
ใจจ่อจิกพิศทองอร่ามไสว
อาคารวัดอีกโถงเหลืองอาบใจ
เสียงดนตรีย้อมหทัยยามได้ฟัง
    สิบกูรูพหูสูตคู่ศาสนา
อีกตำราศักดิ์สิทธิ์ช่วยสมหวัง
ชีวิตดีทวีเลิศประเสริฐพลัง
เฝ้ายับยั้งวางปล่อยพลอยคิดดี
    ศาสน์สถานชานเดลียังมีอีก
โดมติดปีกกลีบบัวขาวสะอาดสี
โลตัสเท็มเปิ้ลของบาไฮเลิศรุจี
สาธุชนจากทุกที่ยลเบื้องบน
    สถานที่ใหญ่โตรโหฐาน
สะอาดสะอ้านสุดสงบทุกซอกหน
ภาวนาชำระจิตคลายลำบน
ทั้งสกลนับได้เจ็ดอาราม
    ศูนย์การค้ากว้างใหญ่เจิดจรัส
พิซซ่าฮัท แม็คโดนัลด์ส มีสองสาม
สวนสนุกแหล่งบันเทิงที่ต้องห้าม
เข้ารุกลามแบบเมืองใหญ่ในสากล
    วันถัดมาลัดฟ้าสู่พาราณสี
แดนที่มีพุทธประวัติตั้งแต่ต้น
ปฐมเทศนาแผ่สุขล้น
ไม่ว่ารวยหรือจนไม่พ้นกรรม
    เดินทางท่องสังเวชนียสถาน
สนุกสนานพร้อมเรียนรู้ไม่ถลำ
วิทยากรผู้เก่งกาจมีค่าล้ำ
นอกจากแม่นความจำยังอาทร
    พระอาจารย์มหาธนธิป
จับหรือหยิบเรื่องใดร่ายเป็นท่อน
เปรียญเจ็ดยังระเห็จจากเมืองนอน
หวังดุษฏีบัณฑิตแลสอนแนวทางธรรม
    อิสิปตนมฤคทายวัน
ที่ใฝ่ฝันนักบวชผู้เคร่งคร่ำ
พราหมณ์พรตฤาษีพระวิชาล้ำ
ล้วนบำเพ็ญศีลธรรมสู่ศาสดา
    แวะวัดไทยสารนาถที่อยู่ใกล้
ทอดผ้าป่าชะโลมใจเพื่อศาสนา
พระยืนใหญ่ในเขตพัทธสีมา
อีกพระประธานที่เมตตาได้สักการ
    ธัมเมกขสถูปมหาเจดีย์
พระบรมสารีริกธาตุสถาน
สัญลักษณ์แห่งปฐมธรรมทาน
ปัญจวัคคีย์สืบสานพุทธเกริกไกร
    ตื่นตีสี่รี่ไปฝั่งคงคา
ต้องเดินฝ่าสรรพสิ่งชวนคลื่นไส้
อุจจาระฝุ่นขยะหรืออะไร
เกือบถอดใจฝูงขอทานไล่หลังมา
    ในที่สุดเราก็บุกถึงฝั่งน้ำ
เรือหลายลำรีบพาเราออกจากท่า
ถึงกลางชลลอยกระทงขอขมา
แล้วล่องผ่านหลายท่าดูผู้คน
    เห็นกองฟืนกองไฟอยู่ริมฝั่ง
ยังไม่ทันคล้อยหลังโชนท่วมท้น
ศพแล้วศพลำเลียงต่อเวียนวน
เศร้าระคนหดหู่ปลงปล่อยวาง
    เห็นอีกท่าคนหลั่งมาชำระกาย
หนาวมิวายส่ายสั่นกว่าจะสาง
ทั้งชายหญิงว่ายดำดื่มน้ำพลาง
ภาวนาจนสว่างไหว้สุริยา
    จุดหมายหน้าเพลาค่ำสู่สาวัตถี
ผ่านหมู่บ้านมากมีคนแน่นหนา
ถนนแคบรถหลบหลีกตลอดเวลา
เห็นหลุมบ่อแล้วผวาต้องเฉียดไกล
    วัวเดินเอื่อยอ้อยส้อยข้ามถนน
ทั้งรถทั้งคนหยุดให้ผ่านยังไถล
พาหนะพระศิวะต้องทำใจ
ทำใยได้ต้องหลีกทางห่างเฉี่ยวชน
    รถสามล้อริกชอว์ใช้คนถีบ
เสียงแตรรถไล่บีบทั่วถนน
คลานช้าช้าตามกันผ่านชุมชน
สุดทุกข์ทนกว่าจะถึงก็ค่อนวัน
    ตอนย่ำค่ำเข้าโรงแรมที่สาวัตถี
เพลียได้ที่รี่หาห้องอาหารนั่น
เจออีกแล้วไก่ทอดของมันมัน
กินทุกวันไก่ทุกแบบแทบเบื่อเลย
    ผัดกะหล่ำบร็อคโคลี่ถั่วฝักยาว
ไข่ต้มขาวดาวเจียวไข่ลูกเขย
โรตีแขกเรียกว่านานของคุ้นเคย
ผัดหมี่เฉยไม่เคยเลยกุ้งปูปลา
    ไก่กระหรี่ไก่ย่างอย่างของแขก
ต้มยำไก่ตักแจกกันถ้วนหน้า
มันเทศนึ่งจากซึ้งมีทุกครา
ไม่ต้องหาปูกุ้งหอยคอยกลับไทย
    จ๋ายก็มีทุกที่เมื่อร้องขอ
น้ำร้อนรอเสิร์ฟให้เมื่ออยากได้
ของเย็นเย็นต้องห้ามควรอดใจ
กระเพาะลำไส้พวกเราไม่ทานทน
    บางคนพลาดปวดท้องร้องหายา
ถ่ายเหลวมาคลื่นไส้หนสองหน
กระต่ายบินได้ช่วยให้ผ่านพ้น
สรรพคุณเห็นผลไม่พัลวัน
    หมอกยามเช้าบางเบาไล้ผิวกาย
เย็นสบายสลายเหนื่อยก่อนสายนั่น
คณะเราเตรียมเคลื่อนสู่เชตวัน
แดนสวรรค์ศูนย์กลางแห่งพุทธองค์
    ร่องรอยของอุโบสถและกุฏิ
ลานรวบรวมจิตสติที่หนีหลง
แท่นแสดงธรรมเทศนาให้ปลดปลง
หลายอย่างบ่งบอกถึงพระศาสดา
    พระพุทธเจ้าประทับ ณ วัดนี้
นานนับได้สิบเก้าปีที่เทศนา
ซากกุฏิมีให้เห็นเด่นสายตา
อานนทโพธิ์ป้องฟ้ากว่าสองพันปี
    ออกจากวัดไม่ไกลได้มาถึง
ชวนตะลึงบ้านฤาปราสาทของเศรษฐี
อนาถะบิณฑิกะผู้มากมี
สถานที่ซ่อนสมบัติพักหมื่นคน
    ตรงข้ามนั้นบ้านปุโรหิตาจารย์
บิดาองคุลีมาลสะท้านทั่วหน
อุโมงค์บ้านลือกระฉ่อนก้องสกล
ใครได้ลอดปลอดผจญโรครังควาน
    แผ่นดินแยกธรณีสูบเคยได้ยิน
ใกล้แถบถิ่นเชตวันมหาวิหาร
เทวทัตจิญจมาณวิกาทั้งสองมาร
หาหลีกลี้หนีผ่านทำอัปรีย์
    วันต่อมาพากันข้ามประเทศ
เข้าสู่เขตเนปาลไกลพื้นที่
พอรุ่งเช้าเข้าเยือนลุมพินี
วิหารมายาเทวีพระมารดา
    พระพุทธองค์ทรงประสูติในสวนนี้
สระโบกขรณีมีตรงหน้า
รอยพระบาทสิทธัตถะกุมารา
ชื่นชีวาได้สักการ์นับเป็นบุญ
    วัดไทยในพุทธภูมิมีมากหลาย
สร้างทั้งง่ายไม่ก็ใหญ่ให้เกื้อหนุน
ทอดผ้าป่าให้ปัจจัยไว้เป็นทุน
สาธุชนเจือจุนโมทนา
    วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
กว้างขวางและสะอาดดูล้ำค่า
พระบรมสารีริกธาตุแห่งศาสดา
สถิตเหนือเส้นเกศาภูมิพล
    รูปบูชาพระชีวกโกมารภัจจ์
ตั้งเด่นชัดช่วยขจัดโรคเกิดผล
พระบูชาพระเครื่องบทสวดมนต์
มีให้ยลเช่าหรือซื้อถือกลับไป
    กุสินาราแต่ครั้งพุทธกาล
ไม่กว้างใหญ่ไพศาลและโตใหญ่
พุทธองค์ทรงตัดสินพระหฤทัย
ว่าจะใช้ที่นี้ปรินิพพาน
    การเดินทางทางบกในปัจจุบัน
ใช้เวลาไม่สั้นรถพลุกพล่าน
ถนนเล็กหลุมบ่อทั่วละลาน
กว่าจะผ่านชุมชนเกือบจนใจ
    ชาวบ้านร้านรวงริมถนนแคบ
เห็นเป็นแถบทั่วทุกที่หน้ายิ้มได้
เพลินชีวิตนอกบ้านที่ไม่ใหญ่
แม้แต่ถ่ายก็ใช้ริมทางเดิน
    หมอกลงจัดยามเช้าเรามาถึง
สถานที่พึงเคารพและสรรเสริญ
มกุฎพันธนเจดีย์มหาเนิน
ที่ดำเนินพุทธพิธีละวิญญาณ
    สาลวโนทยานสานดวงจิต
ชนหวังชิตตถาคตไกลจากบ้าน
ในพุทธวิหารปรินิพพาน
ประดิษฐานพระพุทธไสยาส์น์
    สวดนมัสการประทักษิณาวัตร
บรรจงจัดห่มพระด้วยแพรผ้า
เหลืองอร่ามงามนักพระปฏิมา
สิริมงคลแห่งข้าฯศาสนิกชน
    แสวงบุญมุ่งไปไพศาลี
ระหว่างทางแวะเจดีย์ที่กลางหน
เกสรียาสถานที่พระอานนท์
รับมอบบาตรเลื่องสกลจากพุทธองค์
    วัดป่ามหาวันอยู่เมืองนี้
สถานที่ภิกษุณีบวชโดยสงฆ์
ปชาบดีโคตมีนวลอนงค์
สากิยาณีห้าร้อยปลงกล่าวสัตยา
    เสาอโศกสิงห์เดี่ยวยืนโดดเด่น
งามดั่งเช่นประติมากรรมสูงเทียมผา
หนึ่งในยี่สิบเอ็ดได้พบหลังค้นคว้า
อายุกว่าสองพันปีคงสมบูรณ์
    ปาวาลเจดีย์สารีริกธาตุ
สุดสะอาดแห่งจิตแม้ดับสูญ
พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไร้อาดูร
เมื่อมารทูลให้ดับขันธ์ปรินิพพาน
    คณะเราเคลื่อนพลกันต่อไป
จุดหมายใคร่เห็นนักพุทธสถาน
อยู่บนเขาสูงกว้างดั่งฟ้าประทาน
เดินหรือนั่งเสลี่ยงผ่านร้านมากมาย
    มาข่ามป๊อมนะนายมะขามป้อม
แขกมารุมห้อมล้อมหลากเสียงหลาย
ลูกอ้วนนักมักไม่เปรี้ยวเคี้ยวสบาย
ห่อสองห่อรีบจ่ายอย่างชำนาญ
    เขาคิชฌกูฏที่ตั้งมูลคันธกุฎี
บนคีรีรมณียสถาน
ราชคฤห์เมืองใหญ่แดนพิมาน
พิมพิสารสุขสราญพบพุทธองค์
    บนกุฏิทรงปฏิบัติและจำวัด
พระอานนท์คอยคุ้มปัดพุทธประสงค์
สารีบุตรโมคคัลลาน์ตามขึ้นลง
ศาสนายืนยงคงทวี
    เงื้อมเขาใหญ่ได้รูปเป็นห้องหับ
สุกรขาตากระชับเป็นถ้ำศรี
สารีบุตรบรรลุอรหันต์ ณ ที่นี้
ถ้ำโมคคัลลาน์ก็มีอยู่ไม่ไกล
    บนเขานี้ยังมีที่พระเทวทัต
เตรียมกำจัดศาสดาชีพิตักษัย
ปล่อยหินลงลาดเขากลิ้งเข้าใส่
แต่พลาดไปเพียงห้อโลหิตพลัน
    หนทางเดินขึ้นลงเขาคิชฌกูฏ
ได้โอกาสดมสูดกลิ่นแดนฝัน
เสียแต่ที่มีขอทานเป็นร้อยพัน
เต็มทุกขั้นบันไดไร้ใดเทียม
    ลงเขาแล้วเยี่ยมชีวกัมพวัน
สวนมะม่วงผันสถานพยาบาลเอี่ยม
ชีวกโกมารภัจจ์ได้จัดเตรียม
สุขล้นเปี่ยมห้อโลหิตรักษ์ทันการ
    เวฬุวันปฐมารามพุทธศาสนา
พิมพิสารเจตนาเพื่อสืบสาน
สวนดอกไม้สนามหญ้าทรงประทาน
ให้เป็นลานวัดพุทธแรกแห่งดินแดน
    โอวาทปาติโมกข์ท่านโปรดแสดง
เปรียบดั่งแสงส่องสว่างพิสุทธิ์แสน
พันสองร้อยห้าสิบอรหันต์คือแก่นแกน
ประชุมแน่นเบิกฟ้ามาฆบูชา
    ตโปธารามบ่อน้ำแร่ศักสิทธิ์
คนมืดมิดทุกวรรณะอาบถ้วนหน้า
กษัตริย์พราหมณ์แพศย์ศูทรและจัณฑาล์
ต่างล้วนมาอาบต่างที่ระดับกัน
    วิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกนาลันทา
สารีบุตรโมคคัลลาน์เกิดที่นั่น
ถวายบ้านให้เป็นแหล่งศึกษากัน
สารพันวิชาขจรกระจาย
    นมัสการหลวงพ่อพระองค์ดำ
งามเลิศล้ำดั่งนิลที่เฉิดฉาย
ใครเจ็บป่วยด้วยโรคประจำกาย
ขอพรให้ได้หายทุกข์ราวี
    เข้าห้องน้ำห้องท่าที่นาลันทา
สะอาดตาน่าใช้กว่าทุกที่
สบายอารมณ์ชมวิวเผลอฤดี
เคราะห์ถึงทีลื่นตกขั้นบันได
    น้ำนองพื้นพื้นรองเท้าก็ค่อนสึก
ล้มระทึกปวดแขนขาอาจร้าวได้
เดชะบุญกุศลก่อคงช่วยไว้
ต่อนี้ไปครองสติตลอดวัน
    ออกมาที่ถนนเป็นตลาด
ผลทับทิมเต็มกระจาดสวยสะบั้น
นาลันทาแหล่งเยี่ยมผลไม้นั้น
เข้าคัดสรรเอาแต่ลูกที่ถูกใจ
    แขกคนขายบอกราคาตามที่ชอบ
คนไทยหอบยกกล่องต่อรองได้
แบกกันเกือบถ้วนหน้ากลับมาไทย
น้ำหนักเกินจ่ายไร้อิดออดกัน
    เพลิดเพลินการเดินทางด้วยรถยนต์
ได้สัมผัสชุมชนยากจนมหันต์
ห้องแถวเล็กเฉกกระท่อมแทรกซ้อนกัน
สกปรกทั้งนั้นทั่วทุกคาม
    ทุกหมู่บ้านร้านค้าคนเดินถนน
แสนลำบนผจญชีวิตทุกเขตขาม
มหาชนล้นตลาดทั่วทุกยาม
แต่ถ้าถามตอบว่าเขาดูสุขดี
    บ้านที่เล็กเพียงพอตั้งที่นอน
ยามพักผ่อนตอนเล่นต้องหาที่
บนหลังคาหน้าถนนใช้ชีวี
ส้วมไม่มีล้วนขับถ่ายย้ายที่ไป
    ชีวิตคนชนต่างที่ต่างหนแห่ง
เห็นจะแจ้งต่างตามชะตาให้
บ้างเหลือกินเกินใช้เลิศวิไล
บ้างรันทดร่ำไห้ไร้ที่นอน
    หวนคิดถึงพวกเราชาวคณะ
ยามเหลือทนก็ต้องจะ..กันสลอน
บางครั้งนั่งรถเป็นวันกลางทางจร
ก็ต้องวอนโชเฟอร์จอดริมทาง
    บีแอนด์บีทัวร์นี้มีพกเต๊นท์
ไม่ยากเข็นหญิงต่อคิวไม่ว่าง
เพลินรับลมท้องทุ่งไปพลางพลาง
ดูสำอางเกินแนวภารตชน
    มวลชาวบ้านร้านค้าตามพวกพ้อง
แห่มาดูและจ้องด้วยความฉงน
ทำอะไรกันอยู่นะสาวหน้ามน
ส่วนชายลนหามีคนห่วงอาทร
    ผ่านแล้วสามสังเวชนียสถาน
สารนาถแดนวิมานปฐมเทศน์สอน
ลุมพินีที่ประสูติองค์ศาสดร
พึงสังวรณ์ปรินิพพานกุสินารา
    เช้าวันนี้มีเฝ้าพระพุทธเจ้า
เชิญพวกเราชาวพุทธศาสนา
มนัสการสถานที่พุทธคยา
ทรงแผ่วิชาผ่านตรัสรู้สู่ผู้คน
    อุรุเวลาเสนานิคม
ถิ่นรื่นรมย์สุชาดาช่วยเกิดผล
มธุปายาสถาดทองพลังล้น
ช่วยเสริมจนตรัสรู้พระโพธิญาณ
    บ้านของนางเลิศฐานะในแถบถิ่น
ไม่ไกลกลิ่นแม่น้ำห้วยละหาน
ดงคสิริที่บำเพ็ญทุกรกิริยการ
มองเห็นผ่านฟ้าใสฉ่ำชื่นใจ
    เนรัญชราสายน้ำในย่านนี้
เป็นสักขีศาสดาอธิษฐานไว้
ลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณได้
ถาดทองไซร้จงทวนน้ำก่อนจมลง
    เมืองคยาหนาแน่นด้วยวัดพุทธ
งามพิสุทธิ์วัดญี่ปุ่นให้ใหลหลง
พระพุทธรูปสูงเสียดฟ้าสุดบรรจง
ล้อมเป็นวงด้วยสาวกพระศาสดา
    วัดของไทยพุทธคยายิ่งบรรเจิด
ช่างงามเลิศหาใดเทียมสุดสรรหา
แทบทุกสิ่งในเขตพัทธสีมา
ล้วนล้ำค่ามรดกลูกหลานไทย
    วัดภูฏานทิเบตจีนพม่า
ศรีลังกาอินเดียเกาหลีใต้
ล้วนงามเลิศบรรเจิดเอี่ยมอำไพ
เข้าเที่ยวได้ทุกวัดรอบพุทธคยา
    มหาเจดีย์พุทธคยายืนตระหง่าน
สุดซาบซ่านซึ้งจิตเฝ้าชิดหา
ศรีมหาโพธิ์ให้ร่มเงาผู้ภาวนา
วัชรอาสน์วางหน้าอยู่ติดกัน
    พระพุทธเมตตามหานิยม
งามเลิศสมคำร่ำลือสนั่น
พุทธมามกะทั่วทิศวันต่อวัน
สารพันจะขอให้ประทานพร
    ชาวทิเบตกราบอัษฎางคประดิษฐ์
จุดทั้งแปดแนบสนิทกันสลอน
หน้าผากอกมือเข่าเท้าคว่ำลงนอน
แล้วกลับย้อนร้อยพันครั้งเหนื่อยเจียนคลาน
    รอบมหาเจดีย์พุทธคยา
สถิตถึงห้าสัตตมหาสถาน
เสวยวิมุตติสุขหลังลุพระโพธิญาณ
เจ็ดสัปดาห์ที่ผ่านสี่สิบเก้าวัน
    วัชรอาสน์ใต้ศรีมหาโพธิ์
อนิมิสเจดีย์ที่สุโขและเฉิดฉัน
อีกรัตนจงกรมเจดีย์นั่น
รัตนฆรเจดีย์นั้นอยู่ไม่ไกล
    สระมุจลินท์จำลองที่มองเห็น
สร้างไว้เป็นอนุสรณ์ให้อยู่ใกล้
สระดั้งเดิมอยู่ห่างไกลออกไป
กับต้นไม้คู่บารมีพระศาสดา
    อชปาลนิโคตรและราชายตนะ
ร่วมสัตตะเป็นเจ็ดรวมกับห้า
แต่ละแห่งวิมุตติสุขหนึ่งสัปดาห์
สี่สิบเก้าวันครันเวลาตามปณิธาน
    จวนเจียนจบแสวงบุญที่คยา
เผื่อชาติหน้ามิเวียนเกิดพึงอธิษฐาน
ทอดผ้าป่าวัดไทยใจสราญ
ร่วมสืบสานพุทธศาสน์วัดของเรา
    แทบทุกที่รวมสังเวชนียสถาน
ทั้งสี่แห่งใจเบิกบานได้เข้าเฝ้า
สวดมนต์กันวันต่อวันบ่ายหรือเช้า
บางคนเข้าสมาธิเป็นชั่วโมง
    นะโมนะโมอิติปิโสสวากขาโต
สุปฏิปันโนภควโตจิตใสโล่ง
แผ่เมตตาสู่สรรพสัตว์ช่วยจรรโลง
ไม่หลุดโค้งไล่นิวรณ์กัดกร่อนเรา
    อาทิตย์เช้าเวียนเข้าพุทธคยา
เพื่อกราบลาโคดมสมณะเจ้า
อธิษฐานขอให้สุขไม่เศร้าเหงา
สามารถเข้าถึงรสแท้แห่งพระธรรม
    จากคยามุ่งหน้านิวเดลี
เตรียมพร้อมที่จะกลับไทยใจชื่นฉ่ำ
นอนอีกคืนพรุ่งนี้บ่ายบินจนค่ำ
ใจสุขล้ำถึงบ้านสวัสดิภาพเอย

นพ. ซื่อตรง เจียมจรรยา
แก้ปรับปรุงจนสมบูรณ์
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘

 

Post Rating


สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดย OSK80