OSK80 Only : Register / Login 
 You are here : รู้ไว้ใช่ว่า
DnnForge - NewsArticles
09

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันมาฆบูชา ในปี 2557 นี้จะตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์พอดี
วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา มีประวัติว่า พระสงฆ์สาวกล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น จำนวน 1,250 รูป ต่างมาประชุมเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน วัดแรกในพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมพิสารถวายป่าไผ่ให้เป็นวัด และสงฆ์ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือพระพุทธเจ้าประทานบวชให้ พระองค์ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์เป็นการประกาศหลักของพุทธศาสนาในคืนวันเพ็ญนั้น เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากทรงตรัสรู้แล้ว 9 เดือนรู้ไว้ใช่ว่า วันนี้ จะเล่าว่าอะไรเป็นมูลเหตุให้พระอรหันตสาวกตั้งมากมายเช่นนี้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกัน จนทำให้กล่าวขานกันว่าเป็นอัศจรรย์
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ในทางศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ก็มีความสำคัญด้วยเช่นกัน เรียกว่าเป็น วันมหาศิวราตรี มีการทำพิธีใหญ่บูชามหาเทพศิวะ
พระอรหันตสาวกเหล่านี้ก่อนบวชในพระพุทธศาสนาล้วนเป็นพราหมณ์นับถือเทพเจ้ามาก่อนแล้วทั้งสิ้น เมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสามซึ่งเคยกระทำพิธีบูชาพระศิวะเป็นอาจิณ ก็้เกิดนึกถึงและอยากมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแทน
 


แล้ววันมหาศิวราตรีของฮินดูมีที่มาที่ไปอย่างไร
เล่ากันว่า มีพรานป่าคนหนึ่งกลับจากล่าสัตว์ ค่ำเสียก่อนเลยแวะพักกลางทางก่อนกลับถึงบ้าน ผูกเปลขึ้นไปนอนบนต้นมะตูมใหญ่ ด้วยความหิวโหยและอากาศหนาวเย็น นอนไม่หลับกระสับกระส่าย ทำให้น้ำค้างที่เกาะบนใบมะตูมนั้นร่วงหล่นลงสู่พื้นดินไปโดนศิวลึงค์ที่อยู่ใต้ต้นมะตูมทั้งคืน
ฝ่ายพระศิวะซึ่งประทับยังเขาไกรลาศสำคัญผิด ด้วยคิดว่ามีคนศรัทธาบูชาตนด้วยน้ำค้างบริสุทธิ์และใบมะตูมตลอดคืน จึงประทานพร ทำให้นายพรานพ้นจากบาปที่เกิดจากการล่าสัตว์
หลังจากนั้นก็มีการบูชาพระศิวะกันเรื่อยมาด้วยดอกไม้ ของหอมและใบมะตูม พร้อมกับการอดน้ำอดอาหาร

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website


สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดย OSK80