OSK80 Only : Register / Login 
 You are here : วรรณศิลป์OSK80
Text/HTML

หน้าเว็บนี้จัดเตรียมไว้เพื่อเก็บรวบรวมผลงานวรรณศิลป์ของเพื่อนๆ OSK80 เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนๆและสาธารณชนทั่วไปได้ร่วมซาบซึ้งกับผลงานวรรณศิลป์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

DnnForge - NewsArticles
09

หัวใจนักปราชญ์

การศึกษาหาความรู้มีครูสอน
ทุกขั้นตอนวอนศิษย์สนิทใกล้
นักเรียนเพียรเขียนอ่านชำนาญไว
เพียงใส่ใจได้ผลลัพธ์รับปริญญา

ทุกบัณฑิตใช่เป็นเช่นนักปราชญ์
ความสามารถอาจไร้ให้ครหา
สุ-จิ-ปุ-  ลิ-มีไว้ในวิญญา
แน่วแน่พาปัญญาเลิศประเสริฐทวี

สุ-นี้คือ สุตะ จะใช้หู
ฟังให้รู้ถ่องแท้แน่วิถี
จิ-จินตะ ละไม่ได้คิดให้ดี
ใช้วิธีพิเคราะห์ถ้วนล้วนเกิดคุณ

ปุ-ปุจฉา ถามไว้ได้คำตอบ
ควรรอบคอบในกรอบอย่าเฉียวฉุน
ลิ-ลิขิต ขีดเขียนไว้เป็นทุน
ช่วยเกื้อหนุนดั่งเพื่อนยามลืมเลือน

สี่ข้อนี้มีให้ครบประสบสุข
ล้มแล้วลุกเองได้ไม่แปดเปื้อน
เป็นหัวใจนักปราชญ์เปรียบดาวเดือน
เสมอเหมือนเตือนให้ใฝ่วิชา

นพ. ซื่อตรง เจียมจรรยา
๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

Post Rating


สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดย OSK80