OSK80 Only : Register / Login 
 You are here : เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

OSK80 เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มนักเรียนเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยรุ่นที่ 80 (เข้าม.ศ.1 ปี 2504 จบม.ศ.3 ปี 2506 รวมทั้งเข้าม.ศ.4 ปี 2507 และจบพร้อมกันปี 2508)

วัตถุประสงค์: 
เพื่อให้เป็นหนังสือทำเนียบรุ่น ฉบับอีเล็กโทรนิค ที่สามารถปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

กฎ กติกา มารยาท ในการใช้งาน: 
ท่านที่หลงเข้ามาในเว็บไซต์นี้และไม่ใช่กลุ่มนักเรียนเก่าสวนกุหลาบฯ รุ่นที่ 80 ท่านสามารถเยี่ยมชมได้ตามอัธยาศัย ไม่ต้อง Register/Login 
ส่วนเพื่อนๆ OSK80 ที่เข้ามาในเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก ขอให้ Register ก่อน เพื่อลงทะเบียนเพื่อนร่วมรุ่น หลังจากนั้น เมื่อเข้ามาใช้งานครั้งต่อๆไป ขอให้ทำการ Login ทุกครั้งที่ใช้งานครับ เพื่อนจะได้รับข้อมูลเฉพาะสำหรับรุ่นเราครับ

ขอบคุณครับ

วีระศักดิ์


สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดย OSK80