OSK80 Only : Register / Login 
 You are here : แบ่งปันความรู้
Text/HTML

เว็บหน้านี้จัดเตรียมไว้สำหรับการแบ่งปันความรู้ภายในกลุ่มนักเรียนเก่าสวนกุหลาบฯ รุ่น 80  ดังนั้นใครที่มีความรู้อะไรที่อยากแบ่งปันให้เพื่อนร่วมรุ่นก็สามารถนำบทความมา Post ขึ้นเว็บได้ โดยส่งเป็น Soft File ไปที่คุณวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์

 

DnnForge - NewsArticles
29

ทำไม สารเมลามีน ไปอยู่ในอาหาร ขนม เครื่องดื่ม และนมผงได้

ในวันนี้ อยากบอกให้เพื่อน และ บุคคลที่เพื่อนรัก ได้ทราบว่า จากผลงานวิเคราะห์ และตรวจสอบขององค์การอาหารและยาในต่างประเทศ ได้มีบทความชี้แจงให้ทราบว่า นมผงนั้น ส่วนใหญ่ทำมาจากนมวัว ส่วนสำคัญที่สุดของนมวัวก็คือ โปรตีน โดยนักวิทยาศาสตร์ใช้การวัดปริมาณไนโตรเจนเป็นหลัก ถ้าอาหาร ขนม หรือ นมผงชนิดใด ที่ผลิตมาจากประเทศใดก็ตาม ทำกาตรวจวัดแล้ว พบว่ามีปริมาณของไนโตรเจนสูง ก็จะได้รับการแปลความว่า อาหาร ขนม เครื่องดื่ม หรือ นมผงชนิดนั้นๆมีปริมาณโปรตีนสูงไปด้วย

ในขณะเดียวกัน เมลามีน ก็มีโครงสร้างทางเคมี เหมือนโปรตีนมาก คือมี ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ใช้ปริมาณไนโตรเจนเป็นตัวชี้วัดปริมาณโปรตีนในอาหาร ขนมและ ส่วนประกอบของอาหารต่างๆเมื่อมีการผสมเมลามีน ลงไปในอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ เวลาทำการ วัดปริมาณโปรตีน ก็จะพบค่าไนโตรเจนสูง ก็จะได้รับการแปลความว่า อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ ชนิดนั้นๆ มีปริมาณโปรตีนสูง นักธุรกิจ ที่เห็นแก่ตัว ก็จะนำไปโฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนมาบริโภคสินค้าที่ตนผลิตได้มากขึ้น เพราะเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าว เขาวัดจากส่วนประกอบของ ไนโตรเจนนั่นเอง โรงงานที่ผลิตอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ ก็จะลดต้นทุนการผลิตได้มาก ดังนั้น สินค้าต่างๆ ที่มีการอวดอ้างว่ามีปริมาณโปรตีนสูงไม่ว่าในน้ำปลา ในซีอิ๊วขาว ในน้ำมันหอย ในขนม ในนม ในเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และ ในส่วนประกอบที่มาจากนม เป็นสิ่งที่เพื่อนๆ และ บุคคลที่เพื่อนรัก ต้องระวังว่า ท่านอาจรับประทาน สารเมลามีนที่ผู้ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ นำไปเป็นส่วนประกอบในการผลิต เพื่อต้องการให้ปรากฏว่าสินค้าที่ตนผลิตนั้นๆ มีโปรตีนสูง จึงเป็นเหตุให้ท่านเลือกอาหาร ขนม และ ส่วนประกอบของอาหารต่างๆ เข้าสู่ร่างกายของท่านอย่างไม่รู้ตัวว่า ท่านมิได้ บริโภคโปรตีนจากธรรมชาติ แต่ท่านบริโภคสารเมลามีนที่เพิ่มค่าไนโตรเจนใน อาหาร ขนม และ ส่วนประกอบของอาหารต่างๆ เท่านั้นเองปกติผงเมลามีน มีลักษณะเป็นผงสีขาวเหมือนนมผง อีกทั้งเป็นสารเคมีชนิด ไม่มีกลิ่น จึงไม่สามารถใช้สายตา หรือ ค้นหาส่วนผสมสารเมลามีนด้วยตาเปล่าได้ หรือค้นหาได้ค่อนข้างยากมากๆหรือ ปกติตรวจพบได้ยาก เท่าที่ผ่านมาในอดีตถึงปัจจุบัน มีการตรวจหาโปรตีน โดยผ่านช่องทางการตรวจหาปริมาณไนโตรเจนอย่างเดียว มิได้สนใจว่า อาหาร ขนม หรือ ส่วนประกอบของอาหารต่างๆนั้นมีปริมาณ โปรตีนสูงนั้นมาจากอะไร เพียงสรุปว่า ถ้ามีปริมาณไนโตรเจนสูง ก็ถือว่าอาหาร ขนม หรือส่วนประกอบของอาหารต่างๆนั้น มีปริมาณโปรตีนสูงแล้ว จึงนำไปโฆษณาขายสินค้าได้แล้ว

อนึ่ง เพื่อนๆ และ บุคคลที่เพื่อนรัก ที่ได้อ่านบทความนี้ อย่ารีบด่วนสรุปว่า อาหาร ขนมหรือ ส่วนประกอบของอาหารต่างๆ ที่มีนมผง และ ส่วนประกอบจากนม ที่มีการปนเปื้อนสารเมลามีนในอาหาร ขนม หรือ ส่วนประกอบของ อาหารต่างๆ ที่มีนมผง และส่วนประกอบจากนมนั้น มีที่มาจากแหล่งผลิตใน ประเทศจีนเท่านั้น แท้จริง ในการตรวจโดยละเอียดของ อย.ของกระทรวง
สาธารณสุข ประเทศไทย ก็มีการพบทั้ง อาหาร ขนม หรือ เครื่องดื่ม และ ส่วนประกอบของอาหารต่างๆ ที่มีนมผง และ ส่วนประกอบจากนมที่มีการปนเปื้อนสารเมลามีนนั้น มีที่นำเข้าจากออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และยุโรป ด้วย เพียงแต่ปัญหาที่เกิดแก่เด็กทารกในจีนนั้น เป็นข่าวใหญ่ ที่กระเทือนไปทั่วโลก จึงทำให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องนี้ขึ้นเท่านั้น ความจริง นักธุรกิจ หรือ นักอุตสาหการชาติต่างๆในซีกโลกตะวันตกเขานำเมลามีน มาผสมลงในอาหาร และ ส่วนประกอบของอาหารต่างๆ ที่มีนมผง และ
ส่วนประกอบจากนม เขาทำกันมามากกว่า 20 ปีแล้ว เพียงแต่ ถ้ามิได้บริโภคเข้าร่างกายครั้งละมากๆและ ในรายที่ เป็นเด็กโต เด็กวัยรุ่น หรือ ในวัยผู้ใหญ่ มักจะไม่มีอาการปรากฏในทันที แต่จะ สะสมพิษร้ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เท่านั้น สารเมลามีน หากกินเข้าไปมาก ย่อมจะทำให้ไตวายเฉียบพลัน กินทีละน้อย จะทำให้เป็นนิ่วแบบช้าๆ และทำให้ไตเสื่อมได้

สรุปกินอาหาร หรือ นม ที่มีสารเมลามีนแล้วจะเป็นยังไง ?

ผลึกของสารเมลามีน จะสะสมในไต แล้วก็ทำให้เป็นนิ่ว เกิดการอุดตันในอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายของเรา จะมีอาการเจ็บปวดมาก เช่น ปัสสาวะไม่ออก ไตจะบวม เป็นต้น เป็นนิ่ว ผ่าตัดเอาออกได้ แต่ถ้ามันทำให้ไตเสียหาย ก็ย่อมไม่สามารถทำให้ไต มีสภาพดีเหมือนเดิม หรือ ทำให้ไตกลับสู่สภาพเดิมเหมือนคนปกติได้ สุดท้ายไตก็ทำงานไม่ได้ ต้องไปล้างไต มิฉะนั้น ก็จะตาย เพราะปัสสาวะเป็นพิษ

การล้างไต คือการทำอะไร ?

การล้างไต ก็คือ การล้างเลือด หรือ การฟอกเลือดทั้งร่างกายนั่นเองเป็นการถ่ายเลือดเก่าในร่างกายทั้งหมดเอาออกมา วนผ่าน เครื่องล้างไต 1 รอบ แล้วถ่ายกลับเข้าไปใหม่ ปกติเมลามีน มันจะสะสมในตัวคน ไม่ใช่ปัญหากินมากกินน้อย แต่เพียงประการเดียว ถ้าหลีกเลี่ยงได้ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรบริโภคเลย ถ้าถามว่า ทำไมทารก อาการจึงหนักที่สุด ก็ตอบได้ว่า ทั้งนี้ ก็เพราะไตของทารกยังเล็กอยู่ และดื่มแต่นม เพราะฉะนั้น ไตจะเสียหายเร็วมาก เรียกว่า แสดงผลปรากฏค่อนข้างเร็วกว่าเด็กโตมาก แต่ก็มิใช่ว่าเด็กโต และ ผู้ใหญ่จะปลอดภัย เพราะ สารพิษเมลามีนนั้น จะสะสมอยู่ในร่างกาย และ จะเป็นตัวทำลายไตของท่านให้ เสียหายในอนาคต นั่นเอง ดังนั้น การจะซื้ออาหาร ขนม หรือ เครื่องดื่ม และ ส่วนประกอบของ อาหารต่างๆ ที่มีนมผงและ ส่วนประกอบจากนม ขอให้เพื่อน และ บุคคลที่เพื่อนรัก ต้องระวัง ไม่ว่าสินค้านั้นจะมาจากประเทศใดๆ โดยเฉพาะที่มาจากจีน แต่อย่าเข้าใจผิดว่าสินค้าดังกล่าวที่ผลิตในไทย ในยุโรป และสหรัฐอเมริกา จะไม่ผสมเมลามีนลงไป ขอให้เพื่อน และ บุคคลที่เพื่อนรัก ตระหนักไว้ว่า สินค้าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องปรุงรส ขนม หรือ เครื่องดื่ม และ ส่วนประกอบของอาหารต่างๆ ที่มีนมผง และ ส่วนประกอบจากนม ที่แสดงปริมาณโปรตีนสูงกว่าปริมาณโปรตีนปกติ ที่ปรากฏในธรรมชาติ เพื่อน และ บุคคลที่เพื่อนรัก พึงทราบว่า ส่วนใหญ่เติมสารเมลามีนลงไปเกือบทั้งสิ้น  เนื่องจากเดิม มิได้ทำการศึกษาผลข้างเคียงดังกล่าวไว้ก่อน จึงมีการนำเอา ผงเมลามีนผสมลงไป ซึ่งกระทำกันทั้งในการผลิตในเอเซีย ยุโรป และใน สหรัฐอเมริกา ในอดีตที่ผ่านมาเป็นการกระทำที่ไม่มีเจตนา หรือ มิได้ตั้งใจ แต่เมื่อลงทุนไปแล้ว ผลิตไปแล้ว การเก็บสินค้าออกจากชั้นที่วางขายนั้นมิได้กระทำกันอย่างจริงจัง แม้สินค้าที่ อย.ไทยได้ตรวจพบปริมาณเมลามีนสูง ถึงระดับอันตราย ก็ยังคงเห็นวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าต่างๆ รวมทั้งห้างค้าส่ง ห้างค้าปลีกทั่วประเทศในไทยเพื่อน และ บุคคลที่เพื่อนรัก ต้องไม่ลืมว่า ถ้ามีการตรวจพบปริมาณเมลามีนเกิน 1 ppm.ในนม หรือ เกิน 2.5 ppm.ในอาหาร หรือ เครื่องปรุงรส หรือ เครื่องดื่มชนิดต่างๆ ถือว่า มี อันตรายต่อไตของ
เพื่อน และ บุคคลที่เพื่อนรัก มีโอกาสที่ไตของเพื่อน และ บุคคลที่เพื่อนรัก จะเสื่อม จะชำรุด และท้ายที่สุดเพื่อน และ บุคคลที่เพื่อนรัก อาจสูญเสียไต เพื่อกรองของเสียในร่างกายของเพื่อน และ บุคคลที่เพื่อนรัก ได้ หากเพื่อน และ บุคคลที่เพื่อนรัก ไม่ดูแลตัวเพื่อน และ บุคคลที่เพื่อนรักเองแล้ว เพื่อนและบุคคลที่เพื่อนรัก หวังจะให้ใครมาดูแลแทนเพื่อน กรุณามีสติ คิดทบทวนสักนิด แล้วหันมาเอาใจใส่ดูแลตัวเพื่อน และ บุคคลที่เพื่อนรัก ให้มากขึ้น ความพลัด พรากในบุคคลดังกล่าว ก็จะห่างไกลไปอีก
ระยะหนึ่ง

ด้วยความปรารถนาดี จาก
นายมงคล กริชติทายาวุธ

Post Rating


สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดย OSK80