OSK80 Only : Register / Login 
 You are here : แบ่งปันความรู้
Text/HTML

เว็บหน้านี้จัดเตรียมไว้สำหรับการแบ่งปันความรู้ภายในกลุ่มนักเรียนเก่าสวนกุหลาบฯ รุ่น 80  ดังนั้นใครที่มีความรู้อะไรที่อยากแบ่งปันให้เพื่อนร่วมรุ่นก็สามารถนำบทความมา Post ขึ้นเว็บได้ โดยส่งเป็น Soft File ไปที่คุณวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์

 

DnnForge - NewsArticles
02

เราจะไม่มีความทุกข์เมื่อมีของสูญหายได้อย่างไร

เพื่อน และคนที่เพื่อนรักนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ครองเรือน แม้เพื่อนๆเกือบทุกคนล้วนเป็นผู้สูงวัย เป็นผู้ที่เกษียณอายุแล้วก็ตาม แต่ก็ยังเป็นผู้ที่ยังมีความรัก โลภ โกรธ และ หลง ยังมีกิเลส ตัณหา และ อุปาทาน ยังมีความเป็นตัวกู ของกู อยู่อย่างเต็มเปี่ยม ยากที่จะปฏิบัติเฉกเช่น พระอุรุปัติ ธชาลุภัฏ เพื่อนร่วมรุ่นของพวกเรา ที่มีความละวางได้มากกว่าพวกเรา ดังนั้น จะไม่ให้ยืดความเป็นตัวกู ของกู นั้น มันพูดง่าย แต่ทำยาก สิ่งของใดที่เราหามาได้ด้วยความสุจริต ด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยสติปัญญาของเรา คนอื่นจะมาฉกฉวยไปได้ง่ายๆ ที่จะไม่ให้เราเป็นทุกข์ใจทุกข์กายได้อย่างไร เราก็ขอเรียนว่า ตัวเราก็หาแตกต่างจากเพื่อนไม่ มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับเพื่อนทุกคน แต่ ในช่วง 10 ปีก่อนเกษียณอายุ เรารู้สึกว่า ความทุกข์เมื่อมีของหายนั้น ลดหดหายไปมากกว่า 90% เหตุปัจจัยใด ที่ทำให้เราไม่มีความทุกข์เมื่อมีของหาย เราจึงอยากแบ่งปันประสบการณ์เรื่องนี้ ให้เพื่อนๆได้รับทราบ
ประการแรก เราต้องหาเหตุผลมาช่วยเราให้เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น หากเรามีสติและคิดได้ว่า สิ่งของที่สูญหายไปนั้น อาจเป็นสิ่งของที่มีความจำเป็นต่อชีวิตเราไม่มากนัก เราสามารถหาใหม่ได้ไม่ยากนัก แต่ผู้ที่ได้ลักขโมยไป อาจนำไปใช้ในการช่วยชีวิตของบุคคลภายในครอบครัวของเขาก็ได้ พ่อแม่ของเขาอาจกำลังเจ็บป่วยสาหัส นอนพักอยู่ในห้องไอซียู หากเขาไม่ได้เงินค่าผ่าตัดโดยด่วน พ่อแม่ของเขาต้องตายแน่ๆ หากเราคิดได้ว่า สิ่งของที่เราสูญหาย ถูกลักขโมยไปนั้น เราได้ทำบุญเพื่อช่วยชีวิตคนได้อย่างน้อยที่สุด 1 ชีวิต จิตของเราก็จะไม่ทุกข์ ในสิ่งของที่ถูกลักขโมยไป เรากลับได้มีโอกาสสร้างกุศลผลบุญโดยปริยาย จิตของเราจะกลับแช่มชื่น และ เบิกบานได้ แทนที่เราจะเป็นทุกข์ เรากลับมีความสุขในสภาวการณ์ดังกล่าวได้ โดยอุทิศกุศลผลบุญนั้นไปเลย แท้จริงแล้ว สุขหรือทุกข์นั้น อยู่รอบตัวเรา แล้วแต่ว่า เราจะคว้าเอาสุขหรือทุกข์มาเป็นของเรา หากเราคว้าเอา
ความทุกข์ มาเป็นของเรา เราก็จะทุกข์ พระพุทธศาสนามิได้สอนให้พุทธศาสนิกชน คว้าเอาความทุกข์มา เป็นของตน พระพุทธองค์ทรงสอนให้ตระหนักรู้ว่า ความทุกข์นั้นมีอยู่ในโลกจริง เราต้องรู้เหตุของทุกข์ เพื่อความดับในทุกข์นั้น พระพุทธองค์ไม่เคยทรงสอนให้ผู้ใดไปแบกทุกข์ หรือ อมทุกข์ หรือ แสวงหาทุกข์มาใส่ตัว พุทธศาสนิกชนทุกคน ควรตระหนักรู้ให้เป็นปัจจุบันขณะ มีสติรู้ตัวทั่วพร้อม เราต้องรู้เท่าทันใน การคิด ในการพูด และในการกระทำของเรา  เมื่อเราไม่ต้องไปแบกทุกข์ไปอมทุกข์ ทุกข์ที่มีอยู่ ก็เป็นเรื่องของมัน เราไม่ทุกข์กับมันด้วย เมื่อไม่มีทุกข์ จิตก็เป็นสุข ความสุขกายสบายจิตย่อมต้องบังเกิดขึ้นแทนอย่างแน่นอน

ในการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมนั้น ส่วนใหญ่ก่อนที่จะประสบความสำเร็จ ก็มักจะมีการผิดหวัง มีการสูญเสีย บางรายถึงขั้นล้มละลาย มีหนี้สินล้นพ้นตัว แต่ถ้ามีใจที่จะต่อสู้ในการดำเนินชีวิตต่อไป แม้ในระยะแรก เราอาจจะท้อแท้ทอดอาลัยตายอยาก แต่ต้องไม่ให้สภาวะนั้นอยู่กับตัวเรานาน ยอมได้ใน 3 วัน 5 วัน แต่ต้องไม่ปล่อยให้สภาวะดังกล่าว เกาะติดนานเป็นอันขาด ต้องพยายามสลัดให้หลุดในสภาพดังกล่าวให้เร็วที่สุด ชีวิตเรานี้นั้น มันค่อนข้างสั้น วันเวลาที่ผ่านไปนั้น ค่อนข้างรวดเร็ว เพื่อนลองถามตัวเพื่อนเองว่า วันนี้ เพื่อนมีอายุเท่าไรแล้ว เพื่อนอาจจะรู้สึกว่า เรามีอายุเท่านี้แล้วหรือ? ตัวเราเองในบางครั้งก็เผลอสติ มานึกได้อีกที ปีนี้อายุย่างเข้า 64 ปีแล้ว เวลาที่จะอาศัยในโลกนี้เหลืออีกเพียง 21 ปี (เรามีอายุขัยในชาตินี้เพียง 85 ปีเท่านั้น)
ในฐานะที่พวกเราทุกคนเป็นผู้สูงวัยแล้ว ในการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน อยากแนะนำให้พวกเราเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีในการมีสติในแต่ละวันให้มากขึ้น อาทิ :

ตั้งแต่รู้สึกตัวในเวลาแรกตื่นทุกเช้า ให้เพื่อนออกกำลังกายโดยเริ่มง่ายๆบนเตียงนอน หรือ ที่ที่เพื่อนนอน ในการปลุกความตื่นตัวของอวัยวะต่างๆของเราบนที่นอนของเราสัก 1-2 นาที ด้วยการกระดิกนิ้วมือไล่ไปตามลำดับ ทั้ง2 มือ โดยการกระดิกนิ้วมือเร็วๆไล่กันไปทีละนิ้วเรียงลำดับกันไป คือ นิ้วโป้ง – ชี้ – กลาง – นาง – ก้อย กระดิกเข้าหากลางฝ่ามือของตัวเราเองเร็วๆ ภายใน 1 นาที เราจะกระดิกได้ประมาณ 40 รอบแล้ว แรกๆแนะนำทำเพียง 1 นาที หรือเพียง 40 ครั้งก็เพียงพอแล้วในการเริ่มต้น อย่าลืมว่า เพื่อนใช้เวลาเพียง 1 นาทีเท่านั้น แต่เพื่อนจะทำให้องคาพยพหรือ อวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกายของเพื่อน ตื่นตัวมารับใช้เพื่อนได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพสูง โปรดจัดสรรเวลาให้แก่ตัวเพื่อนเองเถิด เพียง 1 นาที บนที่นอน เพื่อสุขภาพที่ดีของเพื่อนจะได้อยู่ไปอย่างยืนยาว

จากนั้น ถามตัวเองว่า เมื่อวานนี้ เราได้ทำ ได้พูด ได้คิดเรื่องใด ที่ถือได้ว่าเป็น เรื่องที่ดี ที่เป็นกุศล ที่เป็นการสร้างบุญใหม่ ที่เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ที่เป็นการเสริมสร้างผลบุญ ที่เป็นการให้อภัยในความผิดพลาด บกพร่องของผู้อื่น ที่เราระงับความโกรธของตัวเราเองได้ทัน ก่อนแสดงความโกรธออกมาให้ผู้อื่นสังเกตเห็นได้หรือไม่ เราไม่ได้เป็นคนจู้จี้ขี้บ่นเลยใช่ไหม เรามีการพูด หรือ มีการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นมีความสุข เมื่อวานนี้แล้วใช่ไหม เราต้องระลึกถึงคุณงามความดีของตัวเราเองให้ได้ เรียกว่า เป็นการสร้างบุญใหม่แล้ว แรกๆ ทุกคนที่ไม่ค่อยมีสติ จะนึกไม่ออก บอกไม่ได้ ไม่ต้องวิตกกังวล เพราะมันเป็นเช่นนี้ทุกคน สำหรับคนที่ไม่เคยฝึกฝนมาก่อน หากฝึกบ่อยๆจะเกิดความชำนิชำนาญ เมื่อชำนาญดีแล้ว ขั้นตอนนี้ จะใช้เวลาเพียง 1-2 นาทีเช่นกัน

จากนั้นให้ทำการตรวจสอบความบกพร่อง ความไม่ดีที่ได้คิด ได้พูด หรือ ได้กระทำ ที่เป็นการสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อน สร้างความลำบากใจให้แก่ผู้อื่น หรือ เป็นการเบียดเบียนผู้อื่น หรือ สัตว์อื่น หรือ การกระทำที่ไม่ดี ที่เป็นบาป ที่เป็นการจู้จี้ขี้บ่น หรือ เป็นการใช้บุญเก่าให้หมดไป โดยเปล่าประโยชน์ แล้วทบทวนว่า ถ้าย้อนเวลาได้ เราจะคิดอะไร จะพูดอะไร และ/หรือ จะทำอะไร แทนการคิด การพูด และ/หรือ การกระทำที่ผ่านมา โดยตั้งใจว่าคราวหน้า โอกาสหน้า ถ้ามีให้เราใหม่ สถานการณ์ดังกล่าว หรือ เหตุการณ์ดังกล่าว หากเกิดขึ้นอีก เราจะคิดอะไร จะพูดอะไร และ/หรือ จะทำอะไร ที่ดีกว่าการกระทำที่ผ่านมา ที่เป็นบุญกุศล ที่เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูล ที่เป็นการให้อภัย ที่เป็นการไม่โกรธ เป็นต้น ซึ่งเป็นการสะสมบุญใหม่ ที่จะเป็นอริยทรัพย์ต่อไป

ระดับจิตใจของพวกเราสามารถไม่เกิดทุกข์เมื่อมีของหายได้ หรือ หาความสุขได้ แม้ในช่วงเวลาที่เราถูกลักขโมยของรัก ของหวงไป อีกทั้ง สามารถหาความสุขในการดำเนินชีวิต จวบจนวันตายได้ ถ้ามีสติ กำกับในการคิด การพูด และ การกระทำให้มากขึ้น ซึ่งคาดว่าเพื่อนๆทุกคนย่อมทำได้แน่ หากตั้งใจจะกระทำจริงๆ อยากให้เพื่อนๆ และ คนที่เพื่อนรักทุกคน มีความสุข ในทุกสถานการณ์ จวบจนสิ้นอายุขัย แม้ในช่วงที่มีของรัก ของหวงต้องสูญหายไป โดยพยายามมองต่างไปจากมุมที่เคยมอง หันไปมองในแง่ที่ดี และ มีประโยชน์ ต่อผู้อื่นได้อีกอย่างน้อย 1 ชีวิต ความทุกข์ใจก็จะหมดไป ความสุขก็จะกลับมาแทนที่ในทันที ให้ฝึกจิตของเพื่อนดู แล้วจะพบคุณค่าที่ดีดังกล่าวแน่ ขอรับรอง

มงคล กริชติทายาวุธ

Post Rating


สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดย OSK80