OSK80 Only : Register / Login 
 You are here : แบ่งปันความรู้
Text/HTML

เว็บหน้านี้จัดเตรียมไว้สำหรับการแบ่งปันความรู้ภายในกลุ่มนักเรียนเก่าสวนกุหลาบฯ รุ่น 80  ดังนั้นใครที่มีความรู้อะไรที่อยากแบ่งปันให้เพื่อนร่วมรุ่นก็สามารถนำบทความมา Post ขึ้นเว็บได้ โดยส่งเป็น Soft File ไปที่คุณวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์

 

DnnForge - NewsArticles
25

เซ็นชื่อรับรองสำเนาเอกสารไม่รอบคอบ ตกเป็นหนี้อย่างไม่รู้ตัว

บางคนอาจคิดว่า ในการเซ็นรับรองสำเนาเอกสารต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ สำเนาทะเบียนบ้าน โดยใช้ขีดเส้นขนาน ลงในสำเนาบัตรประชาชน ฯลฯ แล้วเขียนข้อความในช่องว่างของเส้นขนาน แค่นี้ ก็ถือว่า ปลอดภัยดีแล้ว  ปรากฏว่า ยังไม่ปลอดภัยจริง และ ยังมีความเสี่ยงให้พวกมิจฉาชีพ นำสำเนาบัตรประชาชนของเรา ไปกระทำการฉ้อโกงผู้อื่น หรือ กระทำการทุจริตได้อีก  วันนี้ ขอนำความรู้ในเรื่องนี้ มาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ไม่เพียงแต่ตัวเพื่อนเท่านั้น อย่าลืมบอกลูกเมียของเพื่อน ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิทมิตรสหายของเพื่อน ให้กระทำตามที่แนะนำด้วย  รู้ไว้ จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ และ กลายเป็นลูกหนี้ใครโดยไม่ได้ตั้งใจ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ประมาทไม่ได้เลย เพราะหากเซ็นรับรองสำเนาบัตรประชาชน ไม่ถูกวิธีแม้เพียงนิดเดียว ตัวเพื่อน ลูกเมียของเพื่อน ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิทมิตรสหายของเพื่อน อาจตกเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวจากผู้ที่นำเอาเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาเอกสารใบขับขี่ หรือ เอกสารสำคัญอื่นๆ ของตัวเพื่อน ลูกเมียของเพื่อน ญาติพี่น้อง หรือ เพื่อนสนิทมิตรสหายของเพื่อน จากการเซ็นรับรองว่าเป็นสำเนาเอกสารที่ถูกต้อง ไปหาประโยชน์ส่วนตน โดยสร้างหนี้ที่ไม่ได้ก่อด้วยตนเอง

ดังนั้น จึงมีผู้ให้คำแนะนำว่า...ทุกครั้งหากต้องเซ็นรับรองสำเนาบัตรประชาชน หรือ เซ็นรับรองเอกสารสำคัญใดๆ ที่ต้องการรับรองว่าเป็นสำเนาเอกสารที่ถูกต้องที่ไม่เสียหายในอนาคตจะต้องไม่ลืม ต้องจำให้ได้ ว่าต้องทำตาม 4 ขั้นตอนต่อไปนี้ทุกครั้ง

1) ทุกครั้ง ต้องเขียน รายละเอียดการใช้เอกสารในครั้งนั้นๆว่า นำไปใช้เพื่อการใด ต้องเขียนกำกับไว้บนตัว หรือ ทับตัวหนังสือในสำเนาบัตรประชาชนด้วยว่า.. สำเนาฉบับนี้ใช้สำหรับทำอะไร เช่น "ใช้เฉพาะการถอนเงินในวันที่เท่านั้น" “ใช้เฉพาะการยื่นเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการทำ...........ในวันที่..........เท่านั้น”  จากนั้น จึงเขียนรับรองสำเนาถูกต้อง และ ค่อยเซ็นชื่อกำกับ”

2) นอกจากกำกับรายละเอียดการนำสำเนาไปใช้แล้ว ต้องกำกับ วัน/เดือน/ปี ที่ลงนามลงบนสำเนาบัตรประชาชนด้วย ซึ่ง จะช่วยกำหนดอายุการใช้งานสำเนาเอกสารสำคัญของเราได้ ว่าเป็นการรับรองสำเนาเมื่อไร

3) อย่าลืม ต้องเขียนข้อความทั้งหมด หรือ บางส่วนทับลงบนตัวหนังสือในสำเนาบัตรประชาชน หรือทับบางส่วน ในสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ในสำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ ที่ เรารับรองด้วยเสมอ

4) ใน 3 ข้อข้างต้น ต้องพยายามใช้ปากกาที่มีหมึกสีดำเป็นหลัก จึงจะปิดความเสี่ยง หรือ มีความปลอดภัยมากที่สุด
เพราะเครื่องถ่ายเอกสารในปัจจุบัน บางเครื่อง บางรุ่น สามารถถ่ายเอกสารโดยดึงข้อความเฉพาะที่เป็นหมึกสีน้ำเงิน หรือ สีอื่นๆที่มิใช่สีดำออกไป ถ่ายเอกสารติดเฉพาะข้อความที่เป็นสีดำของบัตรประชาชนเท่านั้น เมื่อพวกมิจฉาชีพได้สำเนาบัตรประชาชนเปล่าของเราไป พวกมิจฉาชีพ ก็นำสำเนาเอกสารสำคัญของเรา ไปหาประโยชน์ส่วนตัว ไปขอสินเชื่อ ไปทำบัตรเครดิต ไปซื้อสินค้าเงินผ่อน ไปสร้างหนี้ให้กับเรา โดยเราไม่รู้ตัว และ สามารถเซ็นรับรองสำเนาเอกสารบัตรประชาชนของเราแทนเราในการทำธุรกรรมทางการเงินครั้งต่อๆไปได้ด้วย  เพราะฉะนั้น เพื่อนควรเซ็นรับรองสำเนาเอกสารด้วยปากกาสีดำเป็นหลัก หากไม่อยากเปิดช่องให้พวกมิจฉาชีพ นำสำเนาบัตรประชาชนของเพื่อนไปฉ้อโกงทรัพย์ หรือ นำไปหลอกลวงผู้อื่น
เพราะ ไม่สามารถดึงหมึกสีดำออกได้ หรือ ถ้าดึงสีดำออกได้ ข้อความในบัตรประชาชน ก็จะถูกลบหายไปหมดด้วย

ทั้ง 4 ข้อนี้ คือ วิธีรับรองสำเนาบัตรประชาชนอย่างรัดกุม ไม่เปิดช่องทาง ให้กับพวกมิจฉาชีพ เอาสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาเอกสารสำคัญของเรา ไปขอสินเชื่อ ไปทำบัตรเครดิต ไปซื้อสินค้าเงินผ่อน ไปสร้างหนี้ให้กับเรา โดยเราไม่รู้ตัว

ต่อไปนี้เพื่อนๆต้องระวัง เพราะตัวเพื่อน ลูกเมียของเพื่อน ญาติพี่น้อง หรือ เพื่อนสนิทมิตรสหายของเพื่อน อาจเป็นรายต่อไป ที่จู่ๆก็มี ตัวแทนเจ้าหนี้ ตามมาเคาะประตูทวงหนี้ถึงบ้าน รู้อย่างนี้แล้วก็อย่าประมาท ห้ามละเลยเรื่องนี้ไม่ได้เป็นอันขาด ป้องกันไว้ก่อน ดีกว่าต้องมาเสียใจ และเสียเวลามาแก้ปัญหาในภายหลัง

Post Rating


สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดย OSK80