OSK80 Only : Register / Login 
 You are here : แบ่งปันความรู้
Text/HTML

เว็บหน้านี้จัดเตรียมไว้สำหรับการแบ่งปันความรู้ภายในกลุ่มนักเรียนเก่าสวนกุหลาบฯ รุ่น 80  ดังนั้นใครที่มีความรู้อะไรที่อยากแบ่งปันให้เพื่อนร่วมรุ่นก็สามารถนำบทความมา Post ขึ้นเว็บได้ โดยส่งเป็น Soft File ไปที่คุณวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์

 

DnnForge - NewsArticles
05
5 เรื่องที่เรามักจะนึกเสียใจก่อนเสียชีวิต
 
            บทความเรื่อง “5 เรื่องที่เรามักจะนึกเสียใจก่อนเสียชีวิต  เรียบเรียงจากข้อเขียนของBronnie Ware ซึ่งเป็นนักเขียนอิสระอยู่ที่ออสเตรเลีย โดยนักเขียนผู้นี้เคยทํางานดูแลผู้ป่วยที่รู้ตัวว่าจะเสียชีวิตและกลับไปอยู่ที่บ้านเพื่อรอวันตาย นักเขียนผูนี้จะอยู่กับผู้ป่วยเหล่านี้ในช่วง 1 – 3 เดือนสุดท้ายก่อนที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิต โดยในช่วงเวลาดังกล่าวเธอได้มีโอกาสพูดคุย และ รับฟังความในใจของผู้ป่วยเหล่านี้  เมื่อถามถึงสิ่งที่เสียใจหรือสิ่งใดๆ ก็ตามที่ถ้าทําได้อยากจะย้อนอดีตไปทำนั้น  เธอพบว่ามีอยู 5 กลุ่มที่มักจะพบในผู้ป่วยที่กําลังใกล้เสียชีวิตเป็นส่วนใหญ่อยากทำ แต่ไม่สามารถทำได้  เพื่อนอาจอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ได้นะ ถ้าละเลยเพิกเฉยในการไม่ทำสิ่งต่างๆในเรื่องเหล่านี้
 
กลุ่มแรกคือ คิดเสียใจว่า 
อยากจะมีความกล้าที่จะใช้ชีวิตตามแบบที่ตนเองอยากหรือต้องการจะเป็น
       ไม่ใช่ดํารงชีวิตตามความต้องการหรือความคาดหวังของผู้อื่น  ซึ่งพบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้ป่วยอยากจะเปลี่ยนแปลงมากที่สุด  เนื่องจากเมื่อผู้ปวยพบว่าชีวิตตนเองกําลังจะสูญเสียไป  และมีโอกาสมองย้อนกลับไปในอดีตนั้น จะพบว่ามีความฝันหลายๆ อย่างที่ยังไม่ไดเริ่มต้นทํา หรือ ยังไม่บรรลุ  และเมื่อใกล้จะเสียชีวิต ก็จะพบว่าความฝันของตนเองนั้น  จะไม่มีวันบรรลุ และส่วนใหญ่ก็มักจะมานั่งนึกเสียใจ  เพราะสาเหตุที่ไม่สามารถทําตามความฝันได้นั้นเป็นเพราะตัวเองเลือกที่จะไม่ทําเอง  ตัวเองเลือกที่จะทําตามสิ่งที่ผู้อื่นขีดเส้นทางให้เดินเอง  ถือเป็นบทเรียนที่สําคัญสําหรับเพื่อนทุกๆคน ที่ในช่วงชีวิตที่ผ่านมาถ้ามีโอกาสและเลือกได้ ก็ควรจะเดินตามความฝันของตัวเพื่อนเองบ้าง  เพราะคนเราหนีไม่พ้น เกิด แกเจ็บ ตาย และเมื่อวันนั้นมาถึงเราก็คงจะไม่มีแรงที่จะเดินตามความฝันที่เราต้องการแล้ว  เมื่อไรที่เรามีสุขภาพที่ยังดีอยู่  ที่สามารถจะช่วยทําให้เพื่อนเดินตามความฝันไดก็อย่าได้รีรอ  เพราะเมื่อใดก็ตาม ที่สุขภาพของเพื่อนเริ่มแย่แล้ว อิสระในการเดินตามฝันของเพื่อนก็จะลด
น้อยถอยลง  จนมองไม่เห็นโอกาสที่จะพบความสำเร็จ อย่าลืมว่าวันนี้เพื่อนมีอายุมากกว่า 60 ปี เป็นผู้สูงวัยแล้ว เป็นไม้ที่ใกล้ฝั่งแล้ว  อย่าได้ประมาทเป็นอันขาด  เพื่อนอาจไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หากเคยฝันอยากจะทำอะไร ที่ไม่ผิดทำนองครองธรรม  ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใคร ไม่เป็นการเบียดเบียนผู้ใดทั้งสิ้น จงตัดสินใจลงมือทำเลยเพื่อน เวลาเพื่อนใกล้ตาย เพื่อนจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในเรื่องนี้ และ ไม่ต้องมาอยู่ในกลุ่มนี้

กลุ่มที่สอง  คิดเสียใจว่า 
ที่ผ่านมายังไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ผู้ที่ตนรัก หรือผู้มีพระคุณอย่างเต็มที่เลย
      ซึ่งเหตุการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยชายเกือบทุกคนเลย ชายที่ใกล้ตาย มักจะเสียใจว่า ในอดีตที่ผ่านมาไม่ค่อยได้มีเวลาในการดูแลและให้ความรักแก่ลูกๆ และภรรยาของตนเท่าที่ควร  รวมทั้งไม่ได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่เท่าที่ควร  ชายที่ใกล้ตายเกือบทุกคน จะรู้สึกเสียดายว่า ในอดีตใช้เวลาและให้เวลากับการทำงานมากเกินไป  เป็นเพราะมัวแต่ต้องการแสวงหารายได หาชื่อเสียงเกียรติยศมากเกินไป  สุดท้ายเมื่อใกล้จะตาย  เราจะสํานึกเสียใจว่าเราได้พลาดโอกาสดีๆในชีวิต  ที่ไม่มีวันหวนกลับมา การมีรายได้ที่พอเพียง   น่าจะเป็นทางที่ดีมากกว่า  น่าที่จะจัดสรรเวลาให้แก่ครอบครัวมากกว่าที่ผ่านมา  ในตารางเวลาของชีวิต ไม่ใช่เรื่องของการทํางานเพียงอย่างเดียว หากเราให้เวลาแก่ครอบครัวมากกว่าที่ผ่านมา จะทําให้เรามีความสุขมากกว่านี้ และเมื่อเราใกล้เสียชีวิต  จะได้ไม่มานั่งย้อนนึกเสียใจในสิ่งที่เราพลาดไป   แต่ก็ยังไม่สายเกินไปในวันนี้ ในขณะที่เพื่อนยังมีลมหายใจดีอยู่ ยังลุกเดินไปไหนมาไหนได้เอง โปรดทบทวนโดยเร็ว ในช่วงชีวิตที่ผ่านมา คุณพ่อคุณแม่ ปู่ย่าตายาย ลูกและภริยาเรา ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเรามากเพียงพอหรือยัง  เราจะเพิ่มการดูแลการเอาใจใส่  และแสดงความรักแก่บุคคลดังกล่าวมากขึ้นอีกสักหน่อย  ก่อนวันตายของเรามาถึง ย่อมต้องดีแน่ๆ  จงตัดสินใจลงมือทำเลยเพื่อน เวลาเพื่อนใกล้ตาย เพื่อนจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในเรื่องนี้ และ ไม่ต้องมาอยู่ในกลุ่มนี้
 
กลุ่มที่ 3 คิดเสียใจว่า 
อยากจะกล้าที่จะแสดงอารมณ์ และ ความรู้สึกที่แท้จริงของตนให้คนอื่นๆได้ทราบ
      เนื่องจากคนจํานวนมากจะปิดกั้นอารมณ์ และความรู้สึกที่แท้จริงของตน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นไดอย่างสงบและสันติ ทําให้สุดท้ายแต่ละคนรู้สึกว่า อารมณ์ของตนเองถูกเก็บกด  และไม่สามารถเป็นตัวตนที่แท้จริง  ดังนั้นตอนนี้เพื่อนก็อายุมากแล้ว หากเพื่อนอยากจะแสดงอารมณ์ และความรู้สึกที่แท้จริงของเพื่อนให้คนอื่นๆได้ทราบ หากไม่ผิดทำนองครองธรรม ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใคร ไม่เป็นการเบียดเบียนผู้ใดทั้งสิ้น จงตัดสินใจลงมือแสดงอารมณ์ และ ความรู้สึกที่แท้จริงของเพื่อนให้คนอื่นๆได้ทราบเลยเพื่อน เวลาเพื่อนใกล้ตาย เพื่อนจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในเรื่องนี้ และ ไม่ต้องมาอยู่ในกลุ่มนี้
 
กลุ่มที่ 4  คิดเสียใจว่า 
ผู้ป่วยที่ใกล้เสียชีวิตนั้นมักจะเสียใจที่ไม่ได้ติดต่อเพื่อนฝูงเก่าๆ
       เนื่องจากคนเราส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเห็นถึงคุณค่าของเพื่อนเก่า  จนกระทั่งใกล้เสียชีวิต ทั้งๆที่เพื่อนเราหลายคนพยายามเสียสละเวลาในการตามหาเพื่อนร่วมรุ่น  เมื่อมีกิจกรรมก็ส่งข่าวคราวให้ทราบ แต่หลายคน ก็ไม่ใส่ใจที่จะมาพบปะสังสรรค์ เพื่อนจํานวนมากกว่า 3 ใน 4 ของรุ่นเรา จึงยังมัวแต่ยุ่งและวุ่นวายกับการหาเงิน และ การใช้ชีวิตประจําวันในเรื่องอื่นๆ จนละเลย ต่อความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนฝูง  จนกระทั่งใกล้จะเสียชีวิต ก็จะเริ่มนึกถึงเพื่อนฝูงขึ้นมา ดูเหมือนว่าเมื่อคนใกลจะเสียชีวิตนั้น เกียรติยศ  เงินทอง หรือสถานะทางสังคมต่างๆ  กลับดูไปจะด้อยหรือไร้ความหมาย  สุดท้ายดูเหมือนว่า เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเก่า จะกลายเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยที่กําลังใกล้ตายนึกถึง  เราไม่อยากให้เพื่อนร่วมรุ่นต้องมาเสียใจกับเรื่องนี้   ขอเพื่อนๆที่อยู่ในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล จงตัดสินใจใส่ใจที่จะมาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนร่วมรุ่นบ้าง มาทุกเดือนไม่ได้ 3-4 เดือน โผล่มาสักครั้งก็ยังดี ส่วนเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัด หากไม่ลำบากมากนัก 2 ปีครั้งก็ได้ หากนานกว่านี้ อาจหมดโอกาส เวลาเพื่อนใกล้ตาย เพื่อนจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในเรื่องนี้ และ ไม่ต้องมาอยู่ในกลุ่มนี้
 
กลุ่มสุดท้าย  คิดเสียใจว่า 
ที่ผ่านมาไม่ได้ทําให้ชีวิตของตนเองมีความสุขเท่าที่ควร
       คนจํานวนมากเลือกที่จะอยู่และปฏิบัติในสิ่งที่คุ้นเคย  ความกลัวต่อการเปลี่ยนแปลง  ทําให้คนเรามักจะหลอกตนเองว่า  สิ่งที่กําลังทําอยู่นั้น มีความสุข  ซึ่งจริงๆ แล้วกลับไม่ใช่  เมื่อคนเราใกล้จะตายนั้น  เรามักจะนึกย้อนกลับไปถึงอดีต และ เริ่มสํานึกเสียใจในสิ่งที่ไดทําหรือไม่ได้ทํามาในอดีต และมักจะพบว่าเมื่อเราใกล้ตายแล้ว  คนเราจะพบว่าชีวิตในอดีตที่ผ่านมานั้น  เรามีสิทธิที่จะเลือกได้  แต่เราดันเลือกในสิ่งที่ไม่ไดทําให้เรามีความสุข หรือ เลือกในสิ่งที่ทําให้เราต้องมาย้อนสํานึกเสียใจเมื่อเราใกล้ตาย  ดังนั้น ในขณะที่เพื่อนยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้ และ เพื่อนยังแข็งแรงดีอยู่  เพื่อนจะต้องเลือกอย่างมีสติ เลือกอย่างฉลาด   เลือกในสิ่งที่ถูก  เลือกในสิ่งที่ไม่ผิดทำนองครองธรรม ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใคร ไม่เป็นการเบียดเบียนผู้ใดทั้งสิ้น และเป็นสิ่งที่ทําให้เพื่อนมีความสุข  ขอให้เพื่อนจงตัดสินใจลงมือทำเลยเพื่อน เวลาเพื่อนใกล้ตาย เพื่อนจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในเรื่องนี้ และ ไม่ต้องมาอยู่ในกลุ่มนี้
 
 

Post Rating


สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดย OSK80