OSK80 Only : Register / Login 
 You are here : แบ่งปันความรู้
Text/HTML

เว็บหน้านี้จัดเตรียมไว้สำหรับการแบ่งปันความรู้ภายในกลุ่มนักเรียนเก่าสวนกุหลาบฯ รุ่น 80  ดังนั้นใครที่มีความรู้อะไรที่อยากแบ่งปันให้เพื่อนร่วมรุ่นก็สามารถนำบทความมา Post ขึ้นเว็บได้ โดยส่งเป็น Soft File ไปที่คุณวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์

 

DnnForge - NewsArticles
01

ท่านจะเป็นผู้สูงอายุที่มึคุณภาพได้อย่างไร
ความเดิมมาจากข้อเขียนของ นพ.วิวัฒน์ วิริยกิจจา

เรื่องนี้  ได้สาระสำคัญมาจากบทความของคุณหมอวิวัฒน์ฯ  เมื่ออ่านวิธีการดำเนินชีวิตของคุณหมอวิวัฒน์ฯ แล้ว  เห็นว่า  หากทำได้ย่อมทำให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพได้แน่นอน  จึงไม่อยากให้อ่านผ่านไปเฉยๆ  จึงได้นำเนื้อหามาดัดแปลงให้อ่านง่ายมากขึ้น  และ  คิดถึงตัวผู้อ่านเป็นหลัก  โดยคุณหมอวิวัฒน์ฯ  เล่าว่า  วันหนึ่งขับรถไปเติมน้ำมัน  ระหว่างที่รอ  ก็มองกระจกสำรวจดูหน้าตาตัวเอง  เริ่มเห็นว่าเข้าสู่วัยสูงอายุแล้ว  ทำให้คิดว่า  ในอนาคตคุณหมอวิวัฒน์ฯ  จะเป็นผู้สูงอายุแบบใด  ลองมาดูกัน  และคุณหมอวิวัฒน์ฯ  จะบอกว่าทำอย่างไร  ถึงจะเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพได้   โดยจะอธิบายแบ่งเป็นกลุ่มๆ   เพื่อไม่ให้สับสน  ดังนี้ 

๑.  ด้านร่างกาย
คุณหมอวิวัฒน์ฯ  ต้องการเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคน้อยที่สุด  ไม่เป็นภาระให้ลูกหลาน  และหมดอายุขัยด้วยความสงบ  แล้วทำอย่างไรคุณหมอวิวัฒน์ฯ  จะเป็นอย่างนั้น
 
กินอาหารที่ปลอดภัย 
๑. กินอาหารมื้อเช้ามากๆ  มื้อเย็นน้อยๆ 
เพราะเมื่ออายุมากขึ้น  การดูดซึมอาหารทำได้น้อยลง  กินอาหารเสริม หรือวิตามินบ้างเป็นครั้งคราว  โดยสามารถหาอาหารเสริมได้ง่ายๆ  จากอาหารตามธรรมชาติของคนไทย  เช่น  สมุนไพรต่างๆ  เป็นต้น  ทั้งนี้โรคภัยไข้เจ็บในผู้สูงอายุ  มักเกิดจากการกินเกินขนาดมากกว่าการขาดอาหาร 
๒. กินอาหารที่เป็นธรรมชาติ 
ดีกว่ากินอาหารดัดแปลง  และควรกินอาหารหวานให้น้อยลง  เพราะน้ำตาลทำให้ภูมิต้านทานลดต่ำลง ๒ ชั่วโมง  ดังนั้น จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เชื้อโรคเข้ามาทำร้ายร่างกายได้ง่าย 
๓. กินพออิ่ม เพื่อไม่ให้อ้วน 
เพราะโรคภัยไข้เจ็บจะถามหา  วิธีการคือ เคี้ยวช้าๆ และนานๆ  จะช่วยให้อิ่มเร็ว
๔. เลือกกินอาหารแทนยา 
มิใช่เลือกกินยา แทนอาหาร  เช่น  เป็นไข้หัวลม  ให้กินแกงส้มดอกแค  ท้องอืดกินขมิ้นขาว หรือโหระพา   เป็นความดันโลหิตสูง  กินน้ำขึ้นฉ่าย  เป็นต้น         

ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
ผู้สูงอายุอย่าพยามเล่นกีฬาที่เป็นการแข่งขันกัน  เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย  จะทำอะไรก็ได้  แต่ต้องให้เหนื่อยอย่างสม่ำเสมอ  เช่น  เดินเร็งๆ  ขี่จักรยาน  รำกระบอง  รำมวยจีน  ถางหญ้า  ปลูกต้นไม้  กวาดลานบ้าน  เลี้ยงสัตว์  และทำอาหาร  เป็นต้น  ควรออกกำลังกายวันเว้นวันดีกว่าออกทุกวัน  เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนและเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

สภาพแวดล้อม
สุขภาพเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่าง  พยายามจัดการทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  เช่น  ทางเดินเข้าบ้านไม่ควรขรุขระ  เพราะจะทำให้หกล้มได้ง่าย  ประตูบ้านควรเป็นแบบเปิดออก  ดีกว่าแบบเปิดเข้า  เพราะถ้าหากเป็นลมอยู่หน้าประตู  จะทำให้เปิดเข้าไปลำบาก  ประตูควรกว้างพอที่จะเข็นเตียงเข้าไปได้  และห้องน้ำควรมีที่จับกันล้มกันลื่น  เป็นต้น  
 
ตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็น  ควรตรวจเช็กก่อนเกิดปัญหา

๒. ด้านจิตใจ  
คุณหมอวิวัฒน์ฯ  ต้องการเป็นผู้สูงอายุที่ใจดี  รักลูก  ห่วงลูก  ไม่มีภาระงานที่เครียค  เป็นที่ปรึกษาให้เด็กๆ ลูกๆ หลานๆ  ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ  ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆที่อยากไป  และเขียนหนังสือเล่าประสบการณ์ของตัวเอง  
จิตใจที่ดีจะต้องเข้าใจธรรมชาติ
จิตใจจะเป็นปกติ  สมองต้องดี  คุณหมอวิวัฒน์ฯ  ยกตัวอย่าง  การออกกำลังสมองของเตี่ยคุณหมอวิวัฒน์ฯ    ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ ดังนี้ 
เช้า   คุยกับเพื่อนๆ ที่ชมรมออกกำลังกาย  
สาย  เขียนบันทึกประจำวัน 
กลางวัน  ดูโทรทัศน์  
บ่าย  เล่นซออู้  เล่นดนตรี
กลางคืน  เล่นกับหลาน 
การเล่นเป็นการออกกำลังสมองที่ดีมาก  เพราะนอกจากได้ใช้สมองแล้ว  ยังสนุกและมีความสุขด้วย  แต่การทำงานพร้อมกับความเครียดนั้นเป็นการทำลายเนื้อสมอง  

๓. สังคม
คุณหมอวิวัฒน์ฯ  ต้องการเป็นผู้สูงอายุที่มีสังคม  มีเพื่อน  มีประโยชน์ต่อสังคม  และเป็นที่นับถือของคนอื่นๆ  โดยเริ่มจากการให้  เช่น  ให้ของ  ให้ความเอื้ออาทร  ให้คำแนะนำ  และให้อภัย  เป็นต้น  ซึ่งขณะนี้คุณหมอวิวัฒน์ฯ  ได้ทำแล้วโดยการเป็นที่ปรึกษาโครงการหนึ่งอยู่

๔. ปัญญาวิญญาณ
   
คุณหมอวิวัฒน์ฯ  เมื่อมีอายุมากขึ้น  คุณหมอวิวัฒน์ฯ  ต้องการที่จะมีปัญญามากขึ้น  ปัญญาที่ว่าคือ  การเข้าใจกฎของธรรมชาติ  การเกิด  แก่  เจ็บ  ตาย  อย่างถ่องแท้  เพื่อยอมรับกฎนั้นอย่างมีความสุข  
 
คุณหมอวิวัฒน์ฯ  สรุปว่า  คุณหมอวิวัฒน์ฯ  ต้องการเป็นผู้สูงอายุที่มีร่างกายแข็งแรง  โรคภัยไข้เจ็บรบกวนน้อยที่สุด  มีจิตใจอิสระและแจ่มใส  ลูกหลานรัก  มีเพื่อน  มีปัญญาในการเข้าใจกฎของธรรมชาติ  และสามารถเตรียมรับทุกสถานการณ์อย่างนิ่งสงบ  ซึ่งผู้เรียบเรียงก็หวังว่า  ผู้ที่สูงอายุทุกคนคงต้องการคุณภาพชีวิตในทำนองเดียวกันนี้  ซึ่งก็ต้องอาศัยหลักการกินอาหารที่ปลอดภัย  ออกกำลังกาย  ออกกำลังสมอง คิดอย่างเหมาะสม  ปฏิบัติตามหลักวิชาในการส่งเสริมปัญญา   หลักการกระทำที่อาศัยคุณธรรม  จริยธรรม  สะสมทรัพย์สมบัติทางธรรมชาติมากกว่า สะสมทรัพย์สินเงินทอง  ที่เอาไว้ให้ลูกหลานฆ่ากันตาย  เพื่อแย่งสมบัติ  และทำตัวเองให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น 
“ตายไปก็จะมีความสุข  และ  ได้ไปในสู่สุคติภูมิในสัมปรายภพอีกด้วย” 
 
 
 
 

 

Post Rating


สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดย OSK80