OSK80 Only : Register / Login 
 You are here : ข่าวทั่วไป
ข่าวทั่วไป

Current Articles | Archives | Search

Wednesday, January 16, 2019
รายงานการดำเนินกิจกรรม ประจำปี 2561-2562
By virasak @ 3:14 PM :: 716 Views :: 0 Comments :: Article Rating
 

รายงานการดำเนินกิจกรรม ประจำปี 2561-2562 


การทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ครู อาจารย์ และเพื่อนๆที่ล่วงลับไปแล้วที่วัดปทุมวนารามฯ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

งานสังสรรค์รุ่นเมื่อวันที่๕สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่โรงแรมเอเซีย ราชเทวี

การประชุมคณะกรรมการรุ่น osk80 ครั้งที่ ๑ ที่สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ เมื่อ ๑๒ กย.๖๑

ส่งพวงหรีดและปัจจัยร่วมทำบุญงานสวดพระอภิธรรมศพน.พ.ทวีวัฒน์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา ที่จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๓ ตค.๖๑

ประธานครองธรรม รักษ์งาร นำตัวแทนรุ่นเข้าเยี่ยมอาจารย์พังงา เทียนทอง ที่ตึก ๘๔ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ ๓๐ ตค.๖๑

ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพเพื่อนกวี หงส์ประภัศร ที่วัดมกุฎกษัตริย์ เมื่อวันที่ ๙พย.๖๑ และร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ ๑๑ พย.๖๑

ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพและร่วมฌาปนกิจศพเพื่อนบุญส่ง ออพิพัฒน์ ที่วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ เมื่อ ๙ ธค.๖๑ 

การประชุมคณะกรรมการรุ่น osk80 ครั้งที่ ๒ ที่สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ เมื่อ ๑๒ ธค.๖๑

ประธานครองธรรมเป็นตัวแทนรุ่นเข้าเยี่ยมเพื่อนมานิตจากการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ ๑๓ ธค.๖๑

ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพครูประภา บรรณกิจโสภน(ศรีอุทัย) ที่วัดโสมนัสราชวิหาร เมื่อ ๕ มค.๖๒

งานสังสรรค์รุ่นเมื่อวันที่ ๒๐ มค. ๖๒ ที่สโมสรนายทหารอากาศบางซื่อ

ร่วมแสดงความยินดีกับมงคล กริชติทายาวุธ "คนดีศรีสวนฯปี๖๒" เมื่อวันที่ ๘ มีค ๖๒ ที่โรงเรียนสวนกุหลาบฯ

ประธานครองธรรมร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนกิจศพเพื่อนวิจิตร พันธุมะผลเมื่อ ๑๘ มีค.๖๒ ที่วัดตรีทศเทพ

ร่วมงานฌาปนกิจศพภรรยาเพื่อนรักไท ญาณภิรัต ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๒

OSK80 เป็นเจ้าภาพงานศพเพื่อนสุธี เมธาดิลกกุล ณ วัดพระพิเรนทร์ เมื่อ ๑๙-๒๐ มิ.ย.๖๒

ชยพล กนกพฤกษ์ และสมศักดิ์ คำตรง เป็นตัวแทนรุ่นร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่จำรูญ พงษ์ธานี คุณแม่ของพล.ต นกุล พงษ์ธานี ณ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เมื่อ ๒๖ มิย.๖๒

รายงานสถานะการเงินกองทุนสวัสดิการรุ่น OSK 80

เพื่อรายงานให้เพื่อนๆทราบ ในงานวันสังสรรค์รุ่นวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ณ สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ
โดย นายมงคล กริชติทายาวุธ(ซึ่งได้รับการตรวจรับรองตัวเลขค่าใช้จ่าย จากประธานครองธรรมฯแล้ว)

 27 กย 61 ~ มงคล กริช ได้รับมอบหมายให้ช่วยทำหน้าที่เหรัญญิก ของคณะทำงานรุ่นชุดใหม่ โดยได้เริ่มบริจาคเปิดบัญชีประเดิม 500.-
29 กย 61 ~ ช้าง ชาตรี โอนเงินกองทุนฯ มา 397,152.14 ยอดรวมเป็น 397,652.14
เมื่อ 1 ตค 61 ~ ประธานฯให้ถอนเงินไปซื้อสลากออมสิน 200,000.-~ ถอนไปฝากประเภท 11 เดือน 100,000.-
(เงิน 300,000.-นี้ ประธานครองธรรมฯ ตั้งใจหาดอกผลที่มากกว่า ดบ.ในบัญชีออมทรัพย์ธรรมดา)
…เหลือยอดหมุนเวียนไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมงานรุ่น 97,652.14

1,3 ตค 61 ~ จ่ายหรีด/เงินช่วยศพทวีวัฒน์ 4,000.- เหลือ 93,652.14
30 ตค 61 ~ จ่ายเยี่ยมครูพังงา 3,096.- เหลือ 90,556.14
7,9 พย 61 ~ จ่ายหรีด/เงินช่วยศพกวีฯ 4,000.- เหลือ 86,556.14
5 ธค 61 ~ จ่ายหรีด/เงินช่วยศพบุญส่ง 4,000.- เหลือ 82,556.14
12 ธค 61 ~ จ่ายค่าอาหาร/เครื่องดื่มประชุม#2/61…1,500 เหลือ 81,056.14
14 ธค 61 ~ จ่ายกระเช้าเยี่ยมมานิต 1,669.- เหลือ 79,387.14
31 ธค 61 ~ รับ ดบ. 122.81 ยอดเงินเป็น 79,509.95
2,5 มค 62 ~ จ่ายหรึด/เงินช่วยศพครูประภา 4,000.- เหลือ 75,509.95
7,13 มค 62~ จ่ายค่าถุงผ้าและสติ๊กเกอร์ OSK80…4,900 เหลือ 70,609.95

20 มค 62 จ่ายค่า ปณ ส่งข่าวสารให้เพื่อนๆ จ่ายให้สรสิทธิ์ 2,000.-
20 มค 62 รับรายได้สุทธิ จากงานสังสรรค์ 34,310.-
1 กพ 62 จ่ายค่าบู๊ธอาหารให้สมาคมฯ ในงานสถาปนาโรงเรียน 15,000.-
1 มีค 62 จ่ายหรีดศพ อ.สุวรรณฯ 1,000.-
15 มีค 62 จ่ายหรีดศพวิจิตร 1,000.-
15 มีค 62 จ่ายช่วยงานศพวิจิตร 3,000.-
21 มีค 62 จ่ายค่า ปณ ให้สรสิทธิ์ 1,000.-
20 เมย 62 จ่ายหรีดภรรยารักไท 1,000.-
27 พค 62 จ่ายหรีดป๋าเปรมฯ 1,000.-
~ พิศาล โอนเงินค่าจองทัวร์สมทบกองทุนสวัสดิการรุ่น 1,202
~ จรินทร์ โอนเงินค่าจองทัวร์สมทบกองทุนสวัสดิการรุ่น 1,206
28 พค 62 เจริญโอนเงินที่บริจาคมูลนิธิป๋าเปรม สมทบกองทุนสวัสดิการรุ่น 1,000.- 
รวมเป็นยอดเงิน ในบัญชีกองทุนสวัสดิการรุ่นหมุนเวียน 83,237.95 บาท

~ บัญชีเงินกองทุนสวัสดิการรุ่นหมุนเวียน OSK80 เมื่อ 28 พฤษภาคม 62 (ก่อนงานศพสุธีฯ) มีเงินอยู่ 83,327.95
~ รับเงินทำบุญ เลี้ยงพระ และทำสังฆทานให้สุธีฯ วันสังสรรค์ 5,000.-

รวมยอดเงินสุทธิ ในวันที่ 24 มิย 62 มีจำนวน 88,327.95
~ จ่ายมัดจำค่าทำเสื้อยืด สวนกุหลาบรุ่น 80 จำนวน 15,000.- เหลือ 73,327.95
~ จ่ายค่าหรีด งานศพแม่ พลตรี นกุล พงษ์ธานี 1,000.- เหลือ 72,327.95

25 มิย 62 มีเงินกองทุนสวัสดิการรุ่น OSK80 หมุนเวียน 72,327.95 บาท
30 มิย 62 มี ดบ.รับ 220.32 บาท

~ ยอดสุดท้าย บัญชีเงินกองทุนหมุนเวียนสวัสดิการรุ่น OSK80 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 คือ 72,548.27 บาท

เงินฝากระยะยาวสลากออมสิน 200,000.-
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 100,000.-

รวมยอดเงินกองทุนฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 372,548.27 บาท

__________________________

รายงานสรุป…การช่วยจัดการงานศพสุธีฯ และ จัดสรรเงินที่ร่วมทำบุญทั้งหมด

1. รายรับจากการโอนมา และจากซองเงินสด ร่วมทำบุญ ทั้งสิ้น 217,000 ฿
2. รายจ่ายรวม 3 วัน ในวันรดน้ำศพ/วันสวดพระอภิธรรม วันฌาปนกิจศพ และ วันลอยอังคาร รวมจ่ายเป็นเงิน 47,750 ฿

☆ หักแล้วคงเหลือสุทธิ 169,250 ฿☆

~ คณะทำงานทำการจัดสรรเพื่ออุทิศกุศลให้สุธีฯ หลังวันลอยอังคาร มีดังนี้
1.มอบให้มูลนิธิ รพ.มหิดลฯ 40,000฿ (ครองธรรม ช่วยประสานงาน)
2.มอบให้มูลนิธิ รร.สก. 40,000฿ (หร่อง ช่วยดำเนินการ)
3.มอบให้เจ้าของบ้านเช่า 50,000฿ (ครองธรรมช่วยประสานงาน)
4.ทำบุญ 4ครั้งๆละ 5,000 ฿ รวม 20,000 ฿
( ทำบุญครบ 7 วัน ,50 วัน &100 วัน รวม 3 ครั้ง โดยกลุ่มเพื่อนมหิดลดำเนินการ และ ทำสังฆทานในวันเสาร์ 20 กรกฎา โดยคณะทำงาน OSK80)
5. พิมพ์หนังสือ" หมู่บ้านศีล 5 " แจกเพิ่มเติม 300 เล่ม รวม 5,600 ฿ (หร่อง ช่วยดำเนินการ)
6.มอบให้มูลนิธิ รพ.สงฆ์ เป็นเงิน 13,650 ฿ (มงคล กริช ช่วยดำเนินการ)

@รวมจัดสรรเพื่ออุทิศกุศลให้ สุธีฯ รวม 169,250฿.●

.........☆☆☆☆☆☆........ 

 

 

 

 

 

 

Comments
Only registered users may post comments.

สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดย OSK80