OSK80 Only : Register / Login 
 You are here : ข่าวทั่วไป
ข่าวทั่วไป

Current Articles | Archives | Search

Friday, June 25, 2010
บทกลอน "ศิษย์ที่รัก" จากอาจารย์พังงา เทียนทอง บทกลอน "ศิษย์ที่รัก" จากอาจารย์พังงา เทียนทอง
By virasak @ 1:19 PM :: 2713 Views :: 0 Comments :: Article Rating
 เพื่อนๆทุกคน,
     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มิ.ย. 53 ที่ผ่านมา ในงานเลี้้ยงรุ่นที่โรงแรมเอเชีย ผมในฐานะประธานจัดงานได้กราบเรียนเชิญอาจารย์พังงา เทียนทอง เป็นตัวแทนครูเก่าให้โอวาทพวกเรา นอกจากจะให้โอวาทแล้ว ท่านยังได้กรุณาเขียนบทกลอน ศิษย์ที่รัก มาอ่านให้พวกเราฟังด้วย  มีเพื่อนๆหลายคนบอกผมว่าอยากอ่านอีก ผมจึงขอนำมาลงไว้ในweb siteให้อ่านทั่วกันครับ
                                                                               -   สุวัสดิ์
ศิษย์ที่รัก

นับเวลาเป็นครูศิษย์ติดตามสอน
ระลึกย้อนถึงสี่ปีการศึกษา
ไม่ลืมครูจนบัดนี้ที่ผ่านมา
ห้าสิบปีกว่า ยังพบกัน

เรียนสำเร็จเป็นบำเหน็จแก่ชีวิต
ประกอบกิจการงานทำเป็นล่ำสัน
เป็นกำลังแก่ชาติพิลาศครัน
ตำแหน่งใหญ่ทั่วกันทุกแหล่งงาน

ถึงเป็นใหญ่เป็นโตไม่โอ่อ้าง
เป็นแบบอย่างดีงามตามประสาน
ได้เป็นศิษย์ดีเด่นเห็นเชี่ยวชาญ
นายธนาคารแพทย์นั้นหรือฝีมือดี

วิศวกรตำรวจทหารได้ผ่านศึก
สถาปนิกได้ผนึกเป็นศักดิ์ศรี
เป็นอาจารย์สอนหนังสือฝีมือดี
อีกยังมีหลากหลายมากมายครัน

เมื่อถึงคราวนัดพบประสบครู
ทั้งๆรู้ว่าศิษย์ใหญ่ในเขตขัณฑ์
ได้พบครูต่างกราบไหว้ใจตื้นตัน
ขอให้ศิษย์ทั้งหลายนั้นยิ่งเจริญ

ครูแก่เฒ่าเธอก็เข้ามาช่วยเหลือ
มีจิตเอื้อร่วมกันน่าสรรเสริญ
มิหวังว่าศิษย์รักจักประเมิน
ช่วยดำเนินงานสำเร็จเสร็จสมพลัน

อัญเชิญองค์พระปิยะภูวไนย
พระทรงชัยพระราชทานกำเนิดนั้น
สวนกุหลาบดีเด่นเช่นทุกวัน
ชื่อเสียงก้องไกวัลด้วยพระบารมี

อีกหลวงปู่หลวงพ่อสวนกุหลาบ
ขอก้มกราบคารวะประสิทธิ์ศรี
บันดาลให้ศิษย์รุ่งเรืองเฟื่องทวี
สมศักดิ์ศรีศิษย์สวนฯ ล้วนเลิศเอย

...พังงา เทียนทอง  20 มิ.ย. 2553...

Comments
Only registered users may post comments.

สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดย OSK80