OSK80 Only : Register / Login 
 You are here : ข่าวทั่วไป
ข่าวทั่วไป

Current Articles | Archives | Search

Thursday, September 02, 2010
บันทึกการสังสรรค์ย่อย ครั้งที่ 1(ปรับปรุง 2 ก.ย. 53) บันทึกการสังสรรค์ย่อย ครั้งที่ 1(ปรับปรุง 2 ก.ย. 53)
By virasak @ 12:46 PM :: 2332 Views :: 0 Comments :: Article Rating
 

บันทึกการสังสรรค์ย่อยครั้งที่ 1
ณ TIVOLI Coffee Shop   โรงแรมเอเชีย ราชเทวี
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2553  เวลา 18.00 น.
---------------------------------------------------------------------------
ในงานสังสรรค์ประจำเดือนครั้งแรกของคณะกรรมการรุ่นชุดใหม่  เมื่อวันศุกร์ที่  6  สิงหาคม  2553  ที่ผ่านมามีเพื่อน ๆ ไปร่วมงานประมาณ  25  คน  บางคนมีสปิริตแรง  บินมาจากเชียงราย ลงจากสนามบินก็ตรงดิ่งมาที่งานเลย  โดยไม่ได้ไปแอบแวะที่ใด  คือ  หมอเจริญฯ  ทุกคนที่มาร่วมงาน  ยอมรับว่า  สถานที่จัดงานดี  อาหารก็มีมากมายหลากหลาย มีทั้งปลาแซลมอนดิบ  ปูอัด  อาหารฝรั่ง  อาหารญี่ปุ่น  อาหารไทย  ขนม  ไอศครีม  และผลไม้  รวมทั้งมีมาเติมให้ตลอดเวลา

ในงานการจัดงานสังสรรค์ประจำเดือนในครั้งต่อไป  ตกลงใช้สถานที่เดิม ที่ TIVOLI Coffee Shop โรงแรมเอเชีย  ในวันศุกร์ที่  10 กันยายน  2553  ตั้งแต่เวลา  18.00  น.  เป็นต้นไป

ส่วนผู้ที่เล่นกอล์ฟนั้น  ประธานซื่อตรงฯ  แจ้งว่า ครั้งต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2553 ที่สนามยูนิโก้ ถนนกรุงเทพกรีฑา  ทีออฟเที่ยง  (ควรไปก่อนเวลาเพื่อรักษาสิทธิกินอาหารกลางวัน) อยากได้สัก 3 ก๊วน 12 – 15 คน  ขอเชิญชวนเพื่อนทุกคนไปร่วมเล่นกอล์ฟได้

ส่วนหนังสือเรื่อง “ บันทึก  นึกได้เอง ”  ที่ท่านพุทธทาสลิขิตข้อธรรมด้วยลายมือของท่านเอง ว่าด้วยชีวิต  สังคม  การเมือง  สันติภาพ  และหลักคิดสำคัญ ๆ  ที่เพื่อนมงคล  กริชฯ  บริจาคให้แก่รุ่นนั้น  ได้นำไปให้เพื่อน ๆ  ร่วมบริจาคในงานสังสรรค์ครั้งแรก  ประมาณ  30  เล่ม  ได้เงินมาจำนวน 5,500  บาท โดยมอบเงินสดให้แก่สุวัสดิ์  ลิมโปดมในงาน  ส่วนที่เหลืออีกประมาณ  25  เล่ม  ครั้งแรก  สุวัสดิ์ฯ  ได้ฝากไว้ที่โรงแรมเอเชีย  สำหรับเพื่อน ๆ  ที่มาสังสรรค์ในครั้งต่อไป  หากต้องการก็จะได้บริจาคในการร่วมซื้อพระไตรปิฎกพร้อมตู้บรรจุ  และซื้อ CD ROM   พระไตรปิฎกถวายวัดตามเจตนารมณ์ของพระอุรุปัติฯ   แต่ปรากฏว่า  มีเพื่อนหลายคนทราบ  ก็แจ้งความต้องการ  อยากได้หนังสือดังกล่าวก่อนวันงานสังสรรค์ประจำเดือนในเดือนต่อไป  เพราะเป็นหนังสือค่อนข้างหายาก  จะต้องไปซื้อที่มูลนิธิธรรมทานสวนโมกขพลาราม
จ.สุราษฎร์ธานี  ดังนั้น  เพื่อนหร่อง ฯ  ซึ่งมีบารมีในการส่งหนังสือ  หรือ  สิ่งของ  ไปกับรถขนส่งของ บ. กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ ที่วิ่งส่งเอกสารไปธนาคารกรุงเทพทุกจังหวัด  จึงช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดส่งให้เพื่อนชยาทิตย์ ฯ  ที่ขอนแก่นให้  เพราะเพื่อนชยาทิตย์ฯ  ต้องการนำไปมอบให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้ที่เกษียณอายุในปีนี้  สุวัสดิ์ ฯ  จึงต้องไปขนหนังสือที่ฝากไว้  กลับมาจากโรงแรมเอเชีย  เพื่อจัดส่งให้เพื่อนๆ  ที่ต้องการโดยไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  เป็นต้น

นอกจากนั้น  เพื่อนมงคล  กริชฯ  ได้มอบหนังสือดังกล่าวให้แกประธานซื่อตรงฯ  เพื่อช่วยจัดจำหน่ายให้แก่กองทุนของรุ่นต่อไปโดยประธานซื่อตรงฯ  ก็จัดจำหน่ายเกือบหมดแล้ว  เพื่อนที่แจ้งความจำนงมาช้า  ก็คงจะไม่มีพอจำหน่ายเพราะเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยที่ประธานซื่อตรง และ หร่อง เพื่อนคนใดอยากได้  ก็ขอให้แจ้งไปที่ประธานซื่อตรง และหร่องได้

 มงคล   กริชติทายาวุธ  - บันทึก

 รายงานเงินบริจาคเพื่อซื้อหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้

ผมขอแจ้งรายละเอียดการเงินบริจาคทำบุญเพื่อซื้อหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้   ที่ผมเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ เพื่อประกอบรายงานการสังสรรค์ย่อย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ดังนี้

1.  หลังจากวันงานเลี้ยงรุ่น(20 มิถุนายน) มีผู้บริจาคเพิ่มเติม (ซึ่งเคยรายงานในwebsiteนี้ไปแล้ว)  คือ นายแพทย์เจริญ ปฏิภาณเทวา 5,200.-บาท,วีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์ 5,000.-บาทและพระอุรุปัติ ธชาลุภัฏ 200.-บาท รวม 10,400.-บาท รวมกับรายงานครั้งแรก 25,204.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,604.-บาท 

2.  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  มีเพื่อนที่ไปร่วมงานบริจาคซื้อหนังสือพระไตรปิฎกเพิ่มเติม คือ จรินทร์   ปาจริยานนท์ 5,000.- บาท,พิพัฒน์ วงศาโรจน์ 5,000.-บาท,สรสิทธิ์ พึ่งสุข 2,000.- บาท, มงคล กริชติทายาวุธ บริจาคหนังสือ "บันทึก นึกได้เอง " ของท่านพุทธทาสฯ   ไปจำหน่ายเพื่อร่วมทำบุญ  ได้เงินรวม 5,500.-บาท,  ผม  (สุวัสดิ์    ลิมโปดม)  จำหน่าย  DVD  ได้อีก 500.-บาท รวมรายรับคืนนั้น 18,000.-บาท 

3.  นอกจากนี้ มีเพื่อนติดต่อบริจาคกับผมโดยตรง คือ กรหริศ (วีระวัช) บัวสรวง 1,500.- บาท, สัมพันธ์ วนานุวัธ 1,000.- บาท ศักดา พฤกษ์ไพโรจน์กุล 1,001.-บาท รวม 3,501.-บาท ผมได้นำเข้าบัญชีเพื่อซื้อหนัง สือพระไตรปิฎกแล้ว และเนื่องจากยังมีผู้สอบถามถึงบัญชีรับเงินบริจาคทำบุญ ผมขอแจ้ง ดังนี้
                   ชื่อบัญชี " สุวัสดิ์  ลิมโปดม " ธนาคารกรุงเทพ  สาขาถนนตากสิน  เลขที่ 158-017000-7 

4.  ขอสรุปรายงาน เงินทำบุญเพื่อซื้อหนังสือพระไตรปิฎกทั้งชุด 91 เล่ม พร้อมตู้  ดังนี้ 
ยอดเงินยกมาจากเดิมจากข้อ 1.เงิน 35,604.-บาท รวมกับ ข้อ2. และ 3. อีก 21,501.-บาท รวมรายรับทั้งสิ้น 57,105.- บาท ขอแจ้งว่า ผมได้ทดรองจ่ายซื้อหนังสือจาก มหามงกุฎราชวิทยาลัย ในราคาชุดละ 25,000.-บาท และจ่ายเงินค่าห่อปกพลาสติค 91 เล่ม เป็นเงิน 500.-บาท  และยังไม่ได้ซื้อตู้สำหรับบรรจุหนังสืออีก 1 ตู้  หากมีเงินคงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำไปทำบุญอื่นๆในนามรุ่นหรือดำเนินการอื่นใด ผมจะขอหารือกับคณะกรรมการรุ่นอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ ชาตรี(ช้าง) ศิริพานิชกร เหรัญญิกของรุ่น ฝากแจ้งว่า มีเงินรายรับคงเหลือจากการสังสรรค์ย่อย ครั้งนี้ 1,900.- บาท และได้รับเงินบริจาคเข้ารุ่น จากสัมพันธ์ วนานุวัธ อีก 2,000.-บาท รวมรายรับ 3,900.-บาท ส่วนรายละเอียดการรับ/จ่ายเงินของรุ่น เหรัญญิกจะรายงานให้ทราบต่อไป
สำหรับเพื่อนที่จะบริจาคเงินให้รุ่น ขอให้โอนเข้า บัญชีชื่อ " ชาตรี ศิริพานิชกร "  ธนาคารกรุงไทย  สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลขที่ 007-131693-0   หลังจากโอนเงินเข้าบัญชีรุ่นแล้ว ให้โทรแจ้งหรือส่ง SMS ไปที่ชาตรี  0811713036 เพื่อบันทึกบัญชีเงินโอนให้ถูกต้องต่อไป

สุวัสดิ์ ลิมโปดม  - รายงาน    

หมายเหตุ หลังจากที่ผมได้ส่งfileนี้ให้คุณสรสิทธ์ไปดำเนินการส่งเป็นจดหมายทางไปรษณีย์ไปแล้ว ได้นำรายงานมากระทบยอดกับสมุดบัญชี เงินฝาก พบว่ารายงานเดิม พิมพ์ตัวเลขในข้อ 1. น้อยไป5,000.-บาท  ดังนั้น ทำให้ยอดเงินรวมผิดไปด้วย ที่ถูกต้อง คือมีเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 57,105.-บาท(ไม่รวมเงินบริจาคเพิ่มจากคุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ อีก 5,000.-บาทและยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆ) จึงขอแก้ไขในนี้ก่อน ส่วนทางจดหมายจะแก้ไขในรายงานเดือนหน้า

Comments
Only registered users may post comments.

สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดย OSK80