OSK80 Only : Register / Login 
 You are here : ข่าวทั่วไป
ข่าวทั่วไป

Current Articles | Archives | Search

Saturday, April 07, 2012
อาจารย์พังงาเลี้ยงขอบคุณศิษย์เก่าส.ก.รุ่น ๘๐
By virasak @ 11:10 PM :: 2611 Views :: 1 Comments :: Article Rating
 

อาจารย์พังงา เทียนทอง จัดงานเลี้ยงขอบคุณศิษย์เก่าสวนกุหลาบฯ รุ่น ๘๐

วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ อาจารย์พังงา เทียนทอง ได้เชิญศิษย์เก่าสวนกุหลาบฯ รุ่น ๘๐ ที่มีส่วนช่วยเหลืออาจารย์ จัดพิมพ์หนังสือ "กลอนกานท์เทิดไท้ทรงธรรม" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เมือวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ 
คณะครูและศิษย์เก่าสวนกุหลาบฯ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ “กลอนกานท์เทิดไท้ทรงธรรม” ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552

ในฐานะที่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงครั้งนี้ด้วย ผมเลยขอถือโอกาสนี้ถ่ายทอดคำพูดของอาจารย์ที่ฝากมาถึงพวกเราดังนี้

ศิษย์เก่า ส.ก.๘๐ ทุกคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือครูในการพิมพ์หนังสือ  "กลอนกานท์เทิดไท้ทรงธรรม" โดยที่ครูมิได้คิดมาก่อนว่าจะให้ลูกศิษย์มาช่วยครูถึงเพียงนี้  โดยมีประธานรุ่นคือ กัปตันพอพงษ์ สรรพกิจ ร่วมกับชาตรี ศิริพานิชกร เป็นผู้มาเสนอขอจัดพิมพ์หนังสือให้ครูในโอกาสที่ครูจะมีอายุครบ ๘๔ ปีเมื่อพ.ศ.๒๕๕๐  โดยครูไม่เคยบอกกล่าวกับศิษย์คนใดเลยถึงความคิดนี้  นอกจากพูดกับลูกๆไว้เท่านั้น  แต่เมื่อทั้งพอพงษ์ และ ชาตรี ยืนยันว่า ส.ก.รุ่น ๘๐ นี้ได้ตั้งใจไว้แล้ว  ครูเห็นความตั้งใจอันเป็นคุณธรรมอันประเสริฐที่ศิษย์สวนฯมีประจำตัว คือความกตัญญูกตเวที  จึงสนองตอบคุณธรรมอันดีงามนั้น  โดยมีพอพงษ์ประธานรุ่นพร้อมกับชาตรีและเพื่อนๆเป็นสื่อประชาสัมพันธ์จนมาลงท้ายที่เจ้าพ่อใหญ่ คือ อรุณ ศรีจรูญ เจ้าของโรงพิมพ์สหพัฒน์การพิมพ์ ที่ร่วมจัดพิมพ์จนหนังสือสำเร็จลงอย่างสวยงามเรียบร้อยทุกประการ

ในที่สุดนี้ ครูขอตั้งจิตอธิษฐานขออัญเชิญพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงพระคุณประเสริฐ  ทรงดลบันดาลให้ศิษย์สวนฯ ๘๐  ผู้มีจิตกตํญญูต่อครู  จงประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุข  ประกอบกิจการงานใดๆให้สำเร็จสมปรารถนา ทั้งมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีเกียรติยศปรากฏไกล  ปรารถนาสิ่งใดให้สมปรารถนาทุกประการ  ขอให้ครูยังมีชีวิตได้ร่วมแสดงความยินดีถ้ามีคนใดได้เป็น "คนดีศรีสวนฯ" เป็นศรีของรุ่นด้วย  และขออำนาจแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อสวนกุหลาบและหลวงพ่อปู่สวนกุหลาบ จงคุ้มครองเธอทุกคนให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง  มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดบั้นปลายแห่งชีวิตทั่วหน้ากัน  โอกาสนี้ขอมอบกลอนต่อไปนี้แด่อาจารย์ทุกท่านและศิษย์ทุกคน

ต่อไปนี้เป็นกลอนอวยพรจากใจครู ขอได้รับโดยทั่วกัน

     นัดกันมาวันนี้ดีใจนัก                    ศิษย์พร้อมพรักมากันสุดหรรษา
ทุกท่านที่มีน้ำใจร่วมกันมา                  ขอขอบคุณถ้วนหน้าวาระนี้

     อัน"กลอนกานท์เทิดไท้ทรงธรรม์"    สำเร็จพลันแสนสุดเกษมศรี
ได้ถวายแด่สมเด็จพระเทพฯราชกุมารี     ล้วนสมหวังดังที่ได้ตั้งใจ

     อันดวงจิตศิษย์อารีมีต่อครู             ทั้งกตัญญูกตเวทีที่มอบให้
จะจำจดมิให้หมดจากดวงใจ                 เพราะศิษย์ใฝ่คุณธรรมล้วนความดี

     หลวงพ่อโตครูอัญเชิญมามอบให้      พระทรงชัยทรงนำสุขเกษมศรี
ทรงครองราชย์ได้ครบหกสิบปี               ครูยินดีมอบให้ไว้บูชา

     ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิเดช        อีกเทพไท้เทเวศร์ทุกถ้วนหน้า
ให้ศิษย์สวนฯ แปดศูนย์พูนธนา              เกษมสันต์หรรษาทั่วหน้าเทอญ

                             จากครู

                        พังงา  เทียนทอง  

  

Comments
comment By Ninnart @ Sunday, August 05, 2012 6:37 PM
วันงาน22กค อาจารย์พังงาบอกผมว่ายังไม่ได้รับรูปที่นินนาทถ่ายในงานที่อาจารย์เลี้ยงพวกเราที่รร.Royal เมื่อเร็วๆนี้ พูดไม่ออกตอบไม่ถูกว่าเกิดอะไรขึ้น จําไม่ได้ว่าFwd รูปในกล้องให้ใครไปจัดการต่อ มาทราบทีหลังว่าจิระ ลงทุน อัดรูปต่างๆในวันนั้นซึ่งรวมรูปในกล้องผมด้วย กว่า300ภาพ แต่ยังไม่รู้จะแจกอย่างไร ภาพเหล่านั้นเห็นในweb นี้ด้วย กรุณาช่วยคิดว่าจะส่งรูปเหล่านี้ให้อาจารย์พังงาให้ท่านชื่นใจได้อย่างไร ขอบคุณ นินนาท

Only registered users may post comments.

สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดย OSK80