OSK80 Only : Register / Login 
 You are here : ข่าวทั่วไป
ข่าวทั่วไป

Current Articles | Archives | Search

Saturday, February 23, 2013
ด่วนมาก!!! ขอข้อมูลเพื่อทำประกันอุบัติเหตุหมู่
By virasak @ 8:54 PM :: 1513 Views :: 0 Comments :: Article Rating
 

สำหรับเพื่อนๆที่จองจะไปเที่ยวทางเรือกับคุณสมเกียรติ ในวันที่ 2 มีนาคม นี้ คุณสมเกียรติต้องการข้อมูลจากเพื่อนๆเป็นการด่วน เพื่อไปจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุหมู่ จึงขอให้เพื่อนๆโปรดให้ความร่วมมือด้วยครับ เพื่อผลประโยชน์ของคนที่จะไปเที่ยวครับ

เพื่อนๆครับ

        เนื่องจากการทำประกันอุบัติเหตุ ต้องส่งข้อมูลเพื่อให้บริษัทประกันภัยนำไปจัดทำ เอกสารกรมธรรม์อุบัติเหตุการเดินทางต่อไป
จึงอยากขอให้เพื่อนๆช่วยส่งข้อมูลให้ผมทาง กรุ้ปเมล osk80@googlegroups.com นี้ หรือ skeerati@gmail.com 
หรือทาง แฟกซ์ 02 259 7935 ด่วน เพราะบริษัทรับประกันภัยต้องใช้เวลาในการดำเนินการและตรวจความถูกต้อง อย่างน้อย 3 วัน
และต้องแล้วเสร็จได้กรมธรรม์ก่อนวันเดินทาง ซึ่งเราเหลือเวลาเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้นแล้วครับ
        จึงขอความร่วมมือในเรื่องนี้จากเพื่อนๆ ด่วน ถ้าท่านไม่รีบส่งมา แล้วในกรมธรรม์ ไม่มีชื่อท่าน จะมาด่าผมไม่ได้นะครับ

        สมเกียรติ  

เพื่อนๆครับ

        ขณะนี้ มีเพื่อนส่งรายละเอียดเพื่อทำกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุมาเพียง  5 ท่านเท่านั้น ผมขอเพื่อนๆช่วยส่งรายละเอียดให้ผมด่วน ไม่จำเป็นต้องพิมพ์แบบฟอร์มออกมาเขียนส่ง ผมขอเพียง ส่ง ชื่อ นามสกุล  ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน วัน เดือน ปี เกิด โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งชื่อและนามสกุล ผู้ที่สามารถติดต่อได้ โดยระบุความสัมพันธ์กับท่าน และเบอร์โทรศัพท์ของผู้นั้น
         หากท่านไม่ส่งชื่อและรายละเอียดมา หรือส่งมาช้า ผมย่อมไม่อาจทำประกันอุบัติเหตุให้ท่านได้ทัน และบริษัทประกันก็คงไม่ยอมทำประกันอุบัติเหตุให้พวกเราแค่ 5 คน 10 คน แน่นอน นั่นหมายความว่าผมจำเป็นต้องยกเลิกการทำประกันอุบัติเหตุครั้งนี้ แล้วเพื่อนๆจะมาด่าว่าผมว่าทำไมไม่ทำอุบัติเหตุให้ไม่ได้นะครับ
         จึงขอแจ้งมาให้มราบ

         สมเกียรติ

Comments
Only registered users may post comments.

สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดย OSK80