OSK80 Only : Register / Login 
 You are here : ข่าวทั่วไป
ข่าวทั่วไป

Current Articles | Archives | Search

Friday, May 31, 2013
รายงานการดำเนินกิจกรรมคณะกรรมการรุ่น ประจำปี 2555-2556
By virasak @ 4:49 PM :: 2847 Views :: 0 Comments :: Article Rating
 

รายงานการดำเนินกิจกรรมคณะกรรมการรุ่น ประจำปี 2555-2556

พันธกิจหลักของรุ่น(จากสารประธานรุ่น 26 ส.ค. 2555)
1. ส่งเสริมความรักความสามัคคีของเพื่อนร่วมรุ่น จะพยายามรวมกลุ่มให้ใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะเพื่อนที่ขาดการติดต่อไปนาน
2. ส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ทำให้เพื่อนๆมีสุขภาพที่ดี และมีความสุขมากขึ้น
3. ให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ ฯลฯ และพัฒนาความรู้ด้าน IT ให้เพื่อนๆ ให้สามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมรุ่นทาง Group Email และ Web Site ของรุ่น 
4. พาเพื่อนไปรับประทานอาหารที่อร่อย เยี่ยมเยือนเพื่อนฝูงตามต่างจังหวัด และเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
5. ขยายกองทุนรุ่นให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

กิจกรรมที่ดำเนินไปแล้ว

1. ส่งเสริมความรักความสามัคคีของเพื่อนร่วมรุ่น จะพยายามรวมกลุ่มให้ใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะเพื่อนที่ขาดการติดต่อไปนาน
    
    1.1 นายทะเบียนรุ่นทำการปรับปรุงข้อมูลของเพื่อนๆอย่างต่อเนื่อง

 
    1.2 ข้อมูลติตต่อที่ปรับปรุงแล้วจะเก็บไว้ในเว็บไซต์รุ่นเพื่อให้เพื่อนๆสามารถ Download ไปใช้ในการติดต่อกันได้ตลอดเวลา     1.3 จัดส่ง"ข่าวสารสมานมิตร" ทางไปรษณีย์ถึงเพื่อนๆที่ไม่ได้ใช้ Email เป็นระยะๆ

 

     1.4 จัดทำหนังสือทำเนียบรุ่นฉบับพกพาแจกให้เพื่อนๆในงานสังสรรค์ประจำปี สวนกุหลาบรุ่น 80 วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556

2. ส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ทำให้เพื่อนๆมีสุขภาพที่ดี และมีความสุขมากขึ้น

    
    2.1 จัดงานสังสรรค์กลุ่มย่อยและเติมความรู้ให้เพื่อนๆ
          กิจกรรมสังสรรค์กลุ่มย่อย OSK80 ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 ณโรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ 
          วัตถุประสงค์ : 
          1.ประชุมคณะทำงาน 2.สังสรรค์และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  3.ให้ความรู้การใช้อุปกรณ์การสื่อสาร & การใช้งานอินเทอร์เน็ต
          4.เยี่ยมชมและนมัสการพระ วัดยานนาวา  5.นั่งเรือท่องเที่ยว shopping ที่ ASIATIQUE

 
ภาพเพื่อนบางส่วนจากจำนวนทั้งสิ้น 58 คนที่มาร่วมงาน

       งานสังสรรค์ย่อย ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555 เวลา 11.00 น. ณ ภัตตาคารศาลาไทย  ถนนพระราม 3
       รับประทานอาหารและฟังการบรรยายเรื่อง “การจำนำข้าว” โดย รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร (อดีตประธาน TDRI) 
  


     2.2 ประธานกลุ่มกอล์ฟ(หมอซื่อตรง) จัดตีกอล์ฟเพื่อสุขภาพเป็นประจำทุกเดือน
 หลังตีกอล์ฟแล้วก็ต้องสังสรรค์กันหน่อย


3. 
ให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ ฯลฯ และพัฒนาความรู้ด้าน IT ให้เพื่อนๆ ให้สามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมรุ่นทาง Group Email และ Web Site ของรุ่น 
    ในการสังสรรค์กลุ่มย่อยเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556 ได้มีการถ่ายทอดความรู้ในการใช้เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ให้กับเพื่อนๆ เพื่อให้เพื่อนๆสามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านทาง Group Email, Website รุ่น, และ LINE
จำนวนสมาชิกล่าสุด ณ วันที่ 27 มิ.ย.56
Group Email: osk80@googlegroups.com                      มีสมาชิกจำนวน 93 คน
Website รุ่น: http://osk80.thaiportal.net                               มีสมาชิกจำนวน 110 คน
LINE:         OSK80                                                              มีสมาชิกจำนวน   25 คน
กลุ่มกระชุ่มกระชวย Smartyoung_osk80@googlegroups.com  มีสมาชิกจำนวน   33 คน 

4. พาเพื่อนไปรับประทานอาหารที่อร่อย เยี่ยมเยือนเพื่อนฝูงตามต่างจังหวัด และเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

    
    4.1 พาเพื่อนเยี่ยมเพื่อนและเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555
    4.2 ทัศนาจรอีสานตอนบน และเยี่ยมเยียนเพื่อนที่ขอนแก่น,นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2555

    
4.3 ทัศนศึกษาและเยี่ยมเยียนเพื่อนจังหวัดเชียงราย 17-20 ธันวาคม 2555


     4.4 พบเพื่อนเก่าและครูเก่าที่เชียงใหม่ 30 ธันวาคม 2555     4.5 เที่ยวด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 17 กุมภาพันธ์ 2556
     4.6 ล่องเรือเที่ยวคลองบางกอกน้อยและคลองบางหลวง รื้อฟื้นประวัติศาสตร์กับมัคคุุเทศก์กิตติมศักดิ์ น.พ. สุรัตน์ จันทร์สกุล 2 มีนาคม 2556


     4.7 ท่องเที่ยวภาคตะวันออก เยี่ยมเพื่อนที่แกลง ถวายภัตตาหารพระอุรุปัติ และชิมผลไม้จังหวัดระยอง 18 พฤษภาคม 2556
     4.8 ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รื้อฟื้นประวัติศาสตร์กับมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ น.พ.สุรัตน์ จันทร์สกุล 9 มิถุนายน 2556   


5. ขยายกองทุนรุ่นให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 

    
5.1 ช่วยเหลือค่าพยาบาลเพื่อนที่เจ็บป่วย
     5.2 ช่วยเหลือครูเก่าที่ขาดผู้ดูแล
     5.3 เป็นเจ้าภาพงานศพสำหรับเพื่อนที่ถึงแก่กรรม
     5.4 ร่วมงานสวดพระอภฺิธรรมศพพ่อแม่และภริยาเพื่อนที่ถึงแก่กรรม
     5.5 ร่วมงานสำคัญของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

           5.5.1 ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบฯครบ 131 ปี วันที่ 8 มีนาคม 2556


วางพานพุ่มถวายราชสักการะ

ร่วมแสดงความยินดีกับคนดีศรีสวนฯประจำปี 2556


ร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่าในตอนค่ำที่โรงเรียนสวนกุหลาบฯ

งบแสดงฐานะการเงิน กองทุนรุ่น OSK80
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2556

สินทรัพย์

    
เงินฝากธนาคาร                                                 345,828.64

    
รวมสินทรัพย์                                                    345,828.64

หนี้สินและทุนสะสม

    
หนี้สิน
              
เงินทอดผ้าป่าขอนแก่น                                109,500.00
             เงินค่าเช่าServerเว็บไซต์OSK80                       17,635.00

     รวมหนี้สิน                                                        
127,135.00

     ทุนสะสม
               ทุนสะสมยกมาจากคณะกรรมการชุดก่อน         217,326.34
               รายรับมากกว่ารายจ่าย22/7/55-29/6/56            1,367.30
               
     รวมทุนสะสม                                                    
218,693.64

     รวมหนี้สินและทุนสะสม                                        345,828.64


งบรายรับ-รายจ่าย
สำหรับรอบวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 - 29 มิถุนายน 2556

รายรับ

     สังสรรค์ย่อยครั้งที่ 1                                               9,600.00
     สังสรรค์ย่่อยครั้งที่ 2                                               4,150.00
     คณะทัวร์เชียงคานบริจาค                                         1,055.00
     ทัวร์สุพรรณบุรี                                                        600.34
     ทัวร์คลองบางกอกน้อย                                            4,018.14
     ทัวร์อยุธยา                                                          7,622.00
     ดอกเบี้ยรับ                                                             821.82

     รวมรายรับ                                                          
27,867.30

รายจ่าย

     งานประจำปีโรงเรียน                                                5,000.00
     สวัสดิการครูเก่า                                                     4,600.00
     สวัสดิการเพื่อนเก่า                                                16,900.00

     รวมรายจ่าย                                                         
26,500.00

รายรับมากกว่ารายจ่าย                                               1,367.30

ขอบคุณเพื่อนๆที่นำสิ่งของมาร่วมสนุกและหาทุนเข้ากองทุนรุ่น

ของขาย : ให้จ่ายเงินโดยตรงกับเจ้าของสินค้านั้นเพื่อรวบรวมให้เหรัญญิกช้าง
1. ไม้เท้า-หมอซื่ิอตรง --->ดำเนินการแล้ว. . เหลือ 3 อันที่ยังไม่มีคนจอง
2. Thumb Drive - ดิเรก --->ดำเนินการแล้ว
3. เสื้อPolo-สมเกียรติ ประกิตติ์สิน ช่วยกัน manage เอง
4. ป้ายพวงกุญแจ-หมอเจริญ จัดใส่ซองเฉพาะคนสั่งไว้แล้ว --->ดำเนินการแล้ว
5. ปก iPad 4 ชิ้น จากอเมริกา -นพ.เกรียงไกร ขายในงาน

    

ของแจก
บรรจุใส่ถุง แจกตอนลงทะเบียน
1. ทําเนียบรุ่น
2. Heart Beat -ไพศาล อังค
3. แก้วน้ำ ศรีไทย - มานิตย์ อ.
4. ยาอมตะขาบ 5 ตัว - สุนทร
5. สมุดโน๊ต - เกียรติพงศ์
6. เหรียญกษาปณ์ - จิระ (อาจินต์)
7. หนังสือธรรม -นพ.สุรัตน์

ของประมูล
1.หลวงพ่อสวนกุหลาบ - นรินทร์. เปิดประมูลบูชาเริ่มจาก 5000 บาท (รายการสด) 5 นาที
2. พระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวง 3ชิ้น - กตพล. (รายการสด) 6 นาที

ของจับสลาก
1. หนังสือ นินนาท 4 เล่ม จับฉลาก (แจ้งผลออกจอ) (เล่มที่ 5 มอบให้ รร.)
2. บันไดสุขภาพ 4 ชิ้น - กตพล (แจ้งผลออกจอ)
3. TV 1 เครื่อง. - เกียรติพงศ์ (รายการสด) 1 นาที
4. Smart G book Application นำทาง บนSmart Phone 10 ชิ้นมูลค่า1000฿/ชิ้น - นินนาท
5. หนังสือ เอกกษัตร ให้จับสลาก 3 ชุด ชุดละ 3 เล่ม- กฤษณ์


ตัวอย่างภาพสิ่งของบางส่วนที่เพื่อนๆนำมาร่วมสนุกในงานสังสรรค์รุ่น

 หนังสือที่นินนาทจะมอบให้ห้องสมุดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ของประมูลจากนรินทร์ของขายเพื่อหาเงินเข้ากองทุนรุ่น

เสื้อโปโลจากสมเกียรติ/ประกิตติ์สิน

   
Sit-Stik จากหมอซื่อตรง    Smartyoung's Flash Drive จากดิเรก/สรสิทธิ์                               ป้ายพวงกุญแจจากหมอเจริญ

ของจับสลากจากกตพล/นินนาท/กฤษณ์

    

   

 

ของแจก

 
จากจิระ(อาจินต์)                                            จากเกียรติพงศ์
 
จากมานิตย์                                                                                          จากไพศาล

จากหมอซื่อตรง/ชยาทิตย์ 

    


   


 

Comments
Only registered users may post comments.

สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดย OSK80