OSK80 Only : Register / Login 
 You are here : ข่าวทั่วไป
ข่าวทั่วไป

Current Articles | Archives | Search

Monday, June 02, 2014
รายงานการดำเนินกิจกรรมคณะกรรมการรุ่น ประจำปี 2556-2557
By virasak @ 8:37 AM :: 2324 Views :: 0 Comments :: Article Rating
 

กำหนดการงานสังสรรค์รุ่น 6 กรกฎาคม 2557

11.00 น. ลงทะเบียน/สังสรรค์
11.45 น. ประธาน นินนาท ไชยธีรภิญโญ กล่าวเปิดงาน
               รายงานกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา
               รายงานฐานะการเงิน
               รับฟังข้อเสนอ/ความคิดเห็นจากเพื่อนๆ
12.15 น. ร่วมรับประทานอาหาร
              จำหน่ายสิ่งของหารายได้เข้ารุ่น
              จับสลากแจกรางวัลและของที่ระลึก
14.00 น. เลือกตั้งประธานรุ่น ดำเนินการโดย กกต.เฉพาะกิจ
14.30 น. สมเกียรติ โอสถสภา คุยแบบกันเอง
              ถึงความสัมพันธ์ในวันนี้ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
15.30 น. (โดยประมาณ) ปิดงาน


รายงานการดำเนินกิจกรรมคณะกรรมการรุ่น ประจำปี 2556-2557


พันธกิจหลักของรุ่น(จากสารประธานรุ่น 26 ส.ค. 2555)
1. ส่งเสริมความรักความสามัคคีของเพื่อนร่วมรุ่น จะพยายามรวมกลุ่มให้ใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะเพื่อนที่ขาดการติดต่อไปนาน
2. ส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ทำให้เพื่อนๆมีสุขภาพที่ดี และมีความสุขมากขึ้น
3. ให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ ฯลฯ และพัฒนาความรู้ด้าน IT ให้เพื่อนๆ ให้สามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมรุ่นทาง Group Email และ Web Site ของรุ่น
4. พาเพื่อนไปรับประทานอาหารที่อร่อย เยี่ยมเยือนเพื่อนฝูงตามต่างจังหวัด และเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
5. ขยายกองทุนรุ่นให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

กิจกรรมที่ดำเนินไปแล้ว

1. ส่งเสริมความรักความสามัคคีของเพื่อนร่วมรุ่น จะพยายามรวมกลุ่มให้ใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะเพื่อนที่ขาดการติดต่อไปนาน

1.1 นายทะเบียนรุ่นทำการปรับปรุงข้อมูลของเพื่อนๆอย่างต่อเนื่อง

1.2 ข้อมูลติตต่อที่ปรับปรุงแล้วจะเก็บไว้ในเว็บไซต์รุ่นเพื่อให้เพื่อนๆสามารถ Download ไปใช้ในการติดต่อกันได้ตลอดเวลา1.3 จัดส่ง"ข่าวสารสมานมิตร" ทางไปรษณีย์ถึงเพื่อนๆที่ไม่ได้ใช้ Email เป็นระยะๆ

 

1.4 จัดทำหนังสือทำเนียบรุ่นฉบับพกพาแจกให้เพื่อนๆในงานสังสรรค์ประจำปี สวนกุหลาบรุ่น 80 วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 25562. ส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ทำให้เพื่อนๆมีสุขภาพที่ดี และมีความสุขมากขึ้น

2.1 จัดงานสังสรรค์กลุ่มย่อยและเติมความรู้ให้เพื่อนๆ

ปี 2555-2556
      - กิจกรรมสังสรรค์กลุ่มย่อย OSK80 ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 ณโรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ 
     - งานสังสรรค์ย่อย ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555 เวลา 11.00 น. ณ ภัตตาคารศาลาไทย ถนนพระราม 3
รับประทานอาหารและฟังการบรรยายเรื่อง “การจำนำข้าว” โดย รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร (อดีตประธาน TDRI)

ปี 2556-2557
    
  - งานสังสรรค์กลุ่มย่อยในภายหลังได้พัฒนามาเป็น "กิจกรรมเพื่อนใกล้เพื่อน" ซึ่งได้จัดมาทั้งหมดรวม 7 ครั้ง โดยหมุนเวียนกันจัดตามร้านอาหารบ้าง บ้านเพื่อนบ้าง

2.2 ประธานกลุ่มกอล์ฟ(หมอซื่อตรง) จัดตีกอล์ฟเพื่อสุขภาพเป็นประจำทุกเดือน
หลังตีกอล์ฟแล้วก็ต้องสังสรรค์กันหน่อย
 
แรงดึงดูดของนักกอล์ฟอาวุโส

3. ให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ ฯลฯ และพัฒนาความรู้ด้าน IT ให้เพื่อนๆ ให้สามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมรุ่นทาง Group Email และ Web Site ของรุ่น
ในการสังสรรค์กลุ่มย่อยเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555 ได้มีการถ่ายทอดความรู้ในการใช้เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ให้กับเพื่อนๆ เพื่อให้เพื่อนๆสามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านทาง Group Email, Website รุ่น, และ LINE

จำนวนสมาชิกล่าสุด ณ วันที่ 2 มิ.ย.57
Group Email: osk80@googlegroups.com มีสมาชิกจำนวน 102 คน
Website รุ่น: http://osk80.thaiportal.net มีสมาชิกจำนวน 112 คน
LINE: OSK80 มีสมาชิกจำนวน 53 คน
กลุ่มกระชุ่มกระชวย Smartyoung_osk80@googlegroups.com มีสมาชิกจำนวน 33 คน4. พาเพื่อนไปรับประทานอาหารที่อร่อย เยี่ยมเยือนเพื่อนฝูงตามต่างจังหวัด และเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ปี 2555-2556
4.1 พาเพื่อนเยี่ยมเพื่อนและเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555
4.2 ทัศนาจรอีสานตอนบน และเยี่ยมเยียนเพื่อนที่ขอนแก่น,นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2555
4.3 ทัศนศึกษาและเยี่ยมเยียนเพื่อนจังหวัดเชียงราย 17-20 ธันวาคม 2555
4.4 พบเพื่อนเก่าและครูเก่าที่เชียงใหม่ 30 ธันวาคม 2555
4.5 เที่ยวด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 17 กุมภาพันธ์ 2556
4.6 ล่องเรือเที่ยวคลองบางกอกน้อยและคลองบางหลวง รื้อฟื้นประวัติศาสตร์กับมัคคุุเทศก์กิตติมศักดิ์ น.พ. สุรัตน์ จันทร์สกุล 2 มีนาคม 2556
4.7 ท่องเที่ยวภาคตะวันออก เยี่ยมเพื่อนที่แกลง ถวายภัตตาหารพระอุรุปัติ และชิมผลไม้จังหวัดระยอง 18 พฤษภาคม 2556
4.8 ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รื้อฟื้นประวัติศาสตร์กับมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ น.พ.สุรัตน์ จันทร์สกุล 9 มิถุนายน 2556

ปี 2556-2557
4.9 ทอดกฐินวัดบางวันทองและท่องเที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556
  

4.10 พาเพื่อนไปเยี่ยมเพื่อนที่เขื่อนไชยะบุรี สปป.ลาว เมื่อวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2556

  

  

4.11 มอบห้องสมุดศิษย์เก่าสวนกุหลาบฯรุ่น 80 แด่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอบ้านโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น และเยี่ยมเพื่อนจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

  

  

4.12 จาริกแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน ช่วงวันที่ 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2557

  

  

  

4.13 ท่องเที่ยวรำลึกประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557  

     

4.14 ท่องเที่ยวภาคตะวันออก ชิมผลไม้ที่จังหวัดระยอง วันที่ 26 พฤษภาคม 2557    

5. ขยายกองทุนรุ่นให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
5.1 ช่วยเหลือค่าพยาบาลเพื่อนที่เจ็บป่วย
5.2 ช่วยเหลือครูเก่าที่ขาดผู้ดูแลและร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพครูเก่า

 

 

5.3 เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพเพื่อนที่ถึงแก่กรรม

5.4 ร่วมงานสวดพระอภฺิธรรมศพพ่อแม่และภริยาเพื่อนที่ถึงแก่กรรม5.5 ร่วมงานสำคัญของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

5.5.1 ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบฯครบ 132 ปี วันที่ 8 มีนาคม 2557


วางพานพุ่มถวายราชสักการะ
 

 
ร่วมแสดงความยินดีกับคนดีศรีสวนฯประจำปี 2557

5.5.2 บริจาคทรัพย์และสิ่งของแก่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย


กตพล กนกพฤกษ์ มอบเงิน 800,000 บาท และ นินนาท ไชยธีรภิญโญ มอบเงิน 50,000 บาท แก่โรงเรียนสวนกุหลาบฯ

ประธานรุ่นได้มอบหมายให้วีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์ นำหนังสือที่ประธานรุ่นบริจาคไปมอบให้ห้องสมุดโรงเรียนสวนกุหลาบฯ

ชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ 80
งบรายรับ-รายจ่าย
สำหรับงวด 1 ก.ค.56 - 30 มิ.ย. 57
___________________________

รายรับ
เงินเหลือจากงานเลี้ยงปี 2556                          25,446.00
ประมูลหลวงพ่อสวนกุหลาบ                              30,000.00
ขายไม้เท้า                                                     12,000.00
ขายของที่เพื่อนนำมาบริจาค                            43,500.00
รับจากเกรียงไกร                                            10,000.00
รับจากวิศิษฐ์ (100USD)                                   3,080.00
รับจากสมเกียรติ(ขายเสื้อosk80)                     35,700.00
รับจากสมเกียรติ(ทัวร์อินเดีย)                          40,000.00
รับจากสุรัตน์(ทัวร์ลพบุรี)                                   5,320.00
รับจากทายาทธวัชชัย อาทรธุระสุข                  10,000.00
เงินเหลือจากค่าเช่าweb osk80                         3,330.00
ดอกเบี้ยรับ                                                      2,685.08
                                                                   ------------
รวมรายรับ                                                   221,061.08
                                                                  -------------
รายจ่าย
เงินช่วยสวัสดิการครูเก่า (4ราย)                        10,000.00
เงินช่วยสวัสดิการเพื่อน(6ราย)                          17,100.00
ช่วยงานประจำปีโรงเรียน                                   7,500.00
บริจาคพิพิธภัณฑ์อยุธยา                                    2,000.00
                                                                    ------------
รวมรายจ่าย                                                    36,600.00
                                                                    ------------
รายรับมากกว่ารายจ่าย                                  184,461.08
บวก เงินกองทุนยกมา                                    218,693.64
                                                                   -------------
เงินกองทุน ณ 30 มิ.ย.57                               403,154.72    บาท

หมายเหตุ
            1.หลวงพ่อสวนกุหลาบของนรินทร์ /อรรถพล สุนทรวิเนตรประมูลได้
            2.ไม้เท้าของซื่อตรง
            3.สิ่งของต่างๆที่นำมาขายเป็นกตพล/ดิเรก/เจริญ/เกรียงไกร
            4.เงินช่วยงานประจำปีโรงเรียน 15,000 บาท จ่ายจากกองทุนฯ 7.500 บาท และจากสุวัสดิ์ 7,500 บาท

___________________________

งบแสดงฐานะการเงิน กองทุนรุ่น OSK80
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2556

สินทรัพย์

เงินฝากธนาคาร 345,828.64

รวมสินทรัพย์ 345,828.64

หนี้สินและทุนสะสม

หนี้สิน
เงินทอดผ้าป่าขอนแก่น 109,500.00
เงินค่าเช่าServerเว็บไซต์OSK80 17,635.00

รวมหนี้สิน
127,135.00

ทุนสะสม
ทุนสะสมยกมาจากคณะกรรมการชุดก่อน 217,326.34
รายรับมากกว่ารายจ่าย22/7/55-29/6/56 1,367.30

รวมทุนสะสม
218,693.64

รวมหนี้สินและทุนสะสม 345,828.64


งบรายรับ-รายจ่าย
สำหรับรอบวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 - 29 มิถุนายน 2556

รายรับ

สังสรรค์ย่อยครั้งที่ 1 9,600.00
สังสรรค์ย่่อยครั้งที่ 2 4,150.00
คณะทัวร์เชียงคานบริจาค 1,055.00
ทัวร์สุพรรณบุรี 600.34
ทัวร์คลองบางกอกน้อย 4,018.14
ทัวร์อยุธยา 7,622.00
ดอกเบี้ยรับ 821.82

รวมรายรับ
27,867.30

รายจ่าย

งานประจำปีโรงเรียน 5,000.00
สวัสดิการครูเก่า 4,600.00
สวัสดิการเพื่อนเก่า 16,900.00

รวมรายจ่าย
26,500.00

รายรับมากกว่ารายจ่าย 1,367.30

โครงการ OSK80 มอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว

    
นินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานรุ่น มอบหมายให้สมเกียรติ กีรติวุฒิกุล ในฐานะวิศวกรจิตอาสา ออกแบบบ้านชั่วคราว อยู่อาศัยได้ไม่น้อยกว่า 2 ปี เพื่อสร้างและมอบให้ชาวบ้านยากจน ที่อำเภอแม่ลาว พาน และสลวย เป็นบ้านชั้นเดียว 2ห้องนอน 1โถง โครงสร้างเหล็ก ราคาประมาณ 6-80,000 บาท ( ตามแบบด้านล่าง) 
     ขณะนี้มีเพื่อนOSK80 และเพื่อนอื่นๆแสดงความประสงค์จะร่วมบริจาคแล้วหลายราย เช่น กตพล, สรสิทธิ์, จรินทร์, หมอเจริญ, สมเกียรติ, นินนาท,  และเพื่อน ...... ฯลฯ
     ผู้บริจาคจะได้รับใบเสร็จจากมูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯหักภาษีได้1เท่า

 


Comments
Only registered users may post comments.

สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดย OSK80