Friday, June 24, 2011
สก.๘๐ สร้างผลงานเพลงตึกยาวรำลึก สก.๘๐ สร้างผลงานเพลงตึกยาวรำลึก
By virasak @ 10:18 PM :: 2777 Views :: 0 Comments :: Article Rating

 

เพื่อนๆสก.80 ครับ,
 

    เพลง"ตึกยาวรำลึก"  ผู้แต่งเนื้อร้องคือ พิบูลย์ชัย พันธุลี ผู้แต่งทำนองคือ กรหริศ (วีระวัช) บัวสรวง ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่น สก.80 ด้วยกัน ส่วนผู้ขับร้องคือ พศภพ บัวสรวง (บุตรชายกรหริศ)  เพลงนี้ จัดทำขึ้นในนามของ สก, 80 เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 100 ปี ตึกยาว และได้ดำเนินการบันทึกเสียงและผลิตเป็นแผ่น CD เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนำออกจำหน่ายในวันที่ 25 มิถุนายนนี้ ซึ่งเป็นวันงานเฉลิมฉลอง 100 ปี ตึกยาว ขอให้เพื่อนๆช่วยกันซื้อและช่วยกันเผยแพร่ด้วยครับ       -    สุวัสดิ์ ลิมโปดม (หร่อง)