Friday, September 12, 2014
ข่าวสารสมานมิตร เดือน สิงหาคม 2557
By virasak @ 2:21 PM :: 1391 Views :: 0 Comments :: Article Rating

ข่าวสารสมานมิตร เดือน สิงหาคม 2557

สวัสดีครับ......“กระหร่องเทศ” เจ้าเก่าขอเข้าเวรรายงานข่าวงานเลี้ยงรุ่นและเลือกตั้งประธานรุ่นสวนกุหลาบ 80 ประจําปีนี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา......

เริ่มด้วยภาคเช้า ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครูอาจารย์และเพื่อนๆที่ล่วงลับไปแล้วที่วัดปทุมวนาราม....งคล กริชติทายาวุธ ทําหน้าที่แทนเพื่อนๆในรุ่นได้อย่างเรียบร้อยดีสมกับฉายา“มหา”ของเพื่อนๆ.....
ภาคกลางวัน​
เป็นการพบปะสังสรรค์และเลือกตั้งประธานรุ่นคนใหม่ที่ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี.....มีเพื่อนๆมาร่วมงานรวม 113 คน เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้.....นี่คือสปิริตของพวกเราOSK 80....... ปีหน้าขอให้มากันให้มากกว่าปีนี้ด้วยนะเพื่อน....สมคิด หงษ์ทอง มาจากลพบุรี ควงทั้งภรรยาและลูกสาวสองคน....นายพลเรือ”จอย” อภิจิตร วงษ์เพ็ญศรี, นพดล ศรีชยันดร และ อัสนี ทรัพยวณิช มีภรรยาตามมาคุม คงไม่เชื่อว่าจะมางานเลี้ยงรุ่นจริง(ฮา!).... ส่วนจรูญโรจน์ มัญชุนากร(เสี่ยหุ่ย รองนายก....เทศมนตรีเมืองแกลง) พาลูกสาวมาช่วยงานลงทะเบียนด้วย ขอบใจนะหนูแนน......ชยาทิตย์ วัฒนวิกย์กิจ ปีนี้รับภาระมากหน่อย ทั้งดูแลแก้ไขทะเบียนรุ่น แจกหนังสือทะเบียนรุ่น เพื่อนคนไหนที่ไม่ได้มางานและยังไม่ได้รับก็ลงทุนส่งทางไปรษณีย์ถึงบ้าน แบบนี้เป็นนายทะเบียนตลอดชีพได้ เหมาะสมเจงๆ.....หลังจากทุกคนได้สนทนาฮาเฮประสาเพื่อนและอิ่มกับบุฟเฟท์แล้ว......ก็ได้เวลาที่ประธาน นินนาท ไชยธีรภิญโญ เปิดงานและแถลงผลงานที่ผ่านมา รวมทั้งแสดงบัญชีเงินสวัสดิการของรุ่นว่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีเงินรวมทั้งสิ้น 403,154.72 บาท...... “กระหร่องเทศ” ทราบมาว่า ผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหาเงินเข้ารุ่นคนหนึ่งคือ สมเกียรติ กีรติวุฒิกุล ทั้งจัดทัวร์และทําเสื้อยืดขาย ได้กําไรเท่าไรนําเข้ารุ่นหมด  ขอปรบมือให้.....เหรัญญิกตลอดชีพ ชาตรี ศิริพานิชกร  สรุปบัญชีรายการรับจ่ายงานสังสรรค์รุ่นปีนี้โดยย่อ....ภาคเช้า รับเงินร่วมทําบุญจากเพื่อนๆ 12,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการทําบุญ,เงินบริจาคบํารุงวัดปทุมวนารามและสมทบทุนภัตตาหารถวายพระสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลจุฬาฯเป็นเงินรวม 13,500 บาท เงินสวัสดิการรุ่นสมทบ 1,500 บาท รายรับจึงเท่ากับรายจ่ายพอดี....ส่วนภาคบ่าย รับจากเพื่อนๆที่มางาน 70,900 บาท และจากการขายสินค้าที่หมอซื่อตรง เจียมจรรยา มอบให้เป็นเงิน 5,300 บาท รวมรายรับ 76,200 บาท รายจ่ายค่าอาหารที่โรงแรมและค่าใช้จ่ายจ่ายอื่นๆ รวม 49,000 บาท จึงมีรายรับมากกว่ารายจ่าย
เนื่องจาก ประธาน นินนาทฯ ครบวาระการเป็นประธานรุ่นสองปีแล้ว จึงต่อด้วยรายการเลือกตั้งประธานรุ่นคนใหม่....มีผู้ถูกเสนอชื่อ 3 คนแต่ขอถอนตัวไป 2 คน คงเหลือ สุวัสดิ์ ลิมโปดม เพียงคนเดียว เพื่อนๆจึงยกมือรับรองให้เป็นประธานรุ่นคนต่อไปอย่างเป็นเอกฉันท์.......หมอเจริญ ปฏิภาณเทวาได้รับมอบหมายให้เป็นประธานกกต.ในครั้งนี้ เตรียมการเลือกตั้งมาอย่างดี ก็เลยไม่ต้องออกแรง......หลังจากได้รับเลือกตั้งแล้ว สุวัสดิ์ ลิมโปดม ประธานรุ่นคนใหม่ ได้กล่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ไว้วางใจให้รับภารกิจของรุ่นพร้อมทั้งให้คํามั่นว่าตนและทีมงานจะตั้งใจทํางานให้ดีที่สุด........ปิดรายการปีนี้โดย สมเกียรติ โอสถสภา คุยแบบกันเอง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป...............“กระหร่องเทศ

ขอส่งท้ายรายงานด้วยข่าวฝากจากประธานรุ่นคนใหม่ว่า จะแถลงรายชื่อทีมงานและแผนงานในปีนี้ผ่าน“ข่าวสารสมานมิตร”ในฉบับหน้า........สําหรับในระยะใกล้จะมีกิจกรรมดังนี้..........เริ่มด้วย การสังสรรค์กลุ่มย่อยใน วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 เวลา 11.30 น.ที่ TIVOLI coffe shop โรงแรมเอเชีย ราชเทวี....ต่อด้วย วันพฤหัสที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา9.00 น. กตพล กนกพฤกษ์ ขอเชิญเพื่อนๆ และครอบครัว ไปร่วมเดินขึ้นภูเขาทองในวันฉงหยาง(ตรงกับวันที่เก้าเดือนเก้าของจีนซึ่งเป็นวันสุดท้ายของประเพณีการกินเจ) หลังจากนั้นจะร่วมกันทําบุญเลี้ยงพระเพลพร้อมรับประทานอาหารเจ......เวลา 13.30 น. ประธานสุวัสดิ์ฯ จะนําเพื่อนๆไปชมการแสดง"นิทรรศน์รัตนโกสินทร์"ที่อาคารข้างวัดราชนัดดา ค่าเข้าชมคนละ100บาท......อีกไม่นานจะนําชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ขณะนี้ อยู่ในระหว่างดําเนินการขออนุญาตจากเลขาธิการพระราชวัง โปรดติดตาม........สุดท้าย ขอขอบคุณ สรสิทธิ์ พึ่งสุข ประชาสัมพันธ์ ที่ให้บริการส่ง“ข่าวสารสมานมิตร”ถึงเพื่อนๆ เหมือนเดิม.......

กระหร่องเทศ